Browsing: Download

Mã Nguồn
0

PHP Images Hosting Script is a free PHP Upload Script that allow you to host and share your own images throught your own site. This is very simple script with PHP – Ajax Upload web base. You can set limit of file size, file type……

Mã Nguồn
0

Mình xin giới thiệu tới các bạn code chuyển đổi từ số sang chữ (number to text) bằng PHP. Ví dụ bạn muốn đọc dãy số: 12345, khi dùng hàm này chuyển, các bạn sẽ được chữ là Mười hai nghìn ba trăm bốn mươi…