Contact us


+
=

* Note: If you dont receive our email reply in your inbox in the next 24 hours, please check your "spam" or "junk" folder.

One thought on “Liên hệ với Biên Thùy Team

  1. Đỗ Minh Tuấn says:

    Vâng! Phuc Thọ cũng là nơi tôi sơ tán mấy năm, học cấp 3 Phúc Thọ lúc thầy Hào làm Hiệu trưởng. Nay lại gặp anh – một trí tuệ đặc biệt, rất vui! Cám ơn anh nhiều vì đã hồi sinh nhiều bài viết và tác phẩm của tôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *