Bói ngày sinh: xem số giàu nghèo qua ngày tháng năm sinh

Bói ngày sinh - xem số giàu nghèo theo ngày tháng năm sinh là chức năng cho phép bạn dự đoán tương lai, tiền bạc, vận mệnh của mình. Thông qua xem bói ngày giờ sinh, bạn sẽ biết được về cung mệnh, sự nghiệp, tính cách, ý nghĩa số phận qua ngày sinh. Ngoài ra, chức năng còn cho bạn biết bạn hợp với hướng nào, hợp với những màu nào. Bạn không hợp với hướng nào, màu sắc kỵ với bạn, con số hợp với bạn... Và dự báo trước một cách chuẩn xác nhất nhịp sinh học của bạn khi sử dụng công cụ dưới đây.
  • * Bắt buộc phải nhập. Ngày sinh nhập theo ngày dương.
  • Đầy đủ họ tên bạn
  • Ngày tháng năm sinh dạng 30/12/1990
Share on Facebook Share on Twitter
4.5/5 - (6473 bình chọn)

Comments