Browsing: Lịch Sử

Lịch Sử
0

Thánh Dực quân là cấm vệ quân thời nhà Trần có hai màu đen và trắng Thánh Dực có nghĩa là “đôi cánh của thần thánh”, hoặc là “đôi cánh của vua”. Đôi cánh màu trắng là Thánh Dực Quân chuyên bảo vệ vua, xuất…