Những lần Đại Việt đem quân viễn chinh

0

Để có sự tồn tại của nước Việt Nam ngày nay, cha ông, tổ tiên chúng ta đã nhiều lần phải đổ xương máu cũng như mở mang bờ cõi để có một nước Việt Nam hình chữ S như bây giờ. Chúng ta đã được dạy nhiều về những lần chúng ta bị quân nước ngoài xâm chiếm và phải đánh trả, nhưng chúng ta cũng nhiều lần “mở mang bờ cõi” để có một nước Việt Nam ngày nay. Chúng ta cùng điểm lại một số trận chiến mà quân ta đem quân đi “oánh” xứ người.

“Tẩn” Trung Quốc:

Trung Quốc là cường quốc ở tầm cỡ thế giới suốt nhiều ngàn năm nay, điều này thì ai cũng phải công nhận. Suốt chiều dài lịch sử, ta đã mất kha khá đất cho Trung Quốc. Tuy vậy, người Việt Nam vẫn tạo được 1 kỳ tích: là láng giềng duy nhất chưa bị người Hán đồng hóa. Các bạn có thể dễ dàng tìm hiểu về các quốc gia khác bị người Hán đồng hóa hoặc chuyển thành 1 tỉnh của Trung Quốc ngày nay như Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông, Hung Nô, Mãn Châu, Khương, Tây Hạ, Hồ, Đại lý.
Nước Việt Nam ta từng bị Trung Quốc mang quân sang đánh khoảng 30 lần, tuy nhiên, một điều ngạc nhiên là ta cũng từng mang quân sang đánh “nước bạn” tầm …15 lần đấy. Cùng điểm qua nhé:
– Thời tiền Lê:
Năm 995, Lê Đại Hành cùng hơn 100 chiến thuyền của Đại Cồ Việt đã tiến sang bờ biển nước Tống, đánh vào trấn Như Hồng thuộc Khâm Châu.
Đến mùa hè năm 995, đội hương binh 5.000 người ở châu Tô Mậu (Lạng Sơn) của Đại Cồ Việt lại tấn công vào Ung Châu rồi lui binh.
– Thời Lý:
Năm 1022 vua Lý Thái Tổ đã sai Dực Thánh Vương đem quân đi đánh giặc Đại Nguyên Lịch bên Tàu.
Năm 1052 thủ lĩnh người dân tộc Tày, NùngNùng Trí Cao đưa quân vượt biên giới đánh Tống chiếm được nhiều châu quận.
Năm 1059, vua Lý Thánh Tông cho quân đánh Khâm Châu nước Tống.
Năm 1060, châu mục Lạng ChâuThân Thiệu Thái đánh vào đất Tống nhằm cứu dân Việt bị bắt trở về. Năm 1076, thấy quân Tống chuẩn bị đánh Đại Việt, tập kết quân lương ở Ung Châu, cụ Lý Thường Kiệt cùng Tôn Đản chia đường thủy bộ tiến đánh vào Khiêm Châu và Liêm Châu của nhà Tống. Ngày 1.3.1076, thành Ung Châu bị hạ sau 42 ngày cố thủ. Số người trong thành Ung Châu bị giết lên đến 58.000 😲
– Thời nhà Trần:
Năm 1241, nhiều toán cướp từ đất Tống thường quấy nhiễu biên giới, vua Trần Thái Tông sai đốc tướng Phạm Kính Ân đem quân vượt biên giới đánh vào hang ổ quân cướp rồi rút về.
Năm 1241 đích thân vua Trần Thái Tông đánh sang đất Tống, tấn công nhiều châu, trại.
Năm 1242, biên giới có biến, tướng Trần Khuê Bình vượt biên đánh vào lộ Bằng Tường của nước Tống để dẹp loạn.
Năm 1266 thủy binh Đại Việt đánh đến tận núi Ô Lôi (Quảng Đông) trong đất Tống nhờ đó phát hiện quân Nguyên có kế hoạch đánh Đại Việt.
Năm 1285 lúc này quân Mông Cổ chiếm được Trung Quốc lập ra nhà Nguyên và đưa quân đánh Đại Việt nhưng thua trận phải rút về. Quân Việt truy kích đuổi theo tràn qua cả biên giới vào sâu trong lãnh thổ quân Nguyên ở Vân Nam và Tư Minh.
Năm 1313 quân Việt tiến đánh nhà Nguyên ở Vân Động, châu Trấn Yên, sau đó tấn công các xứ Lôi Động, Tri Động và châu Quy Thuận, Dưỡng Lợi. Nhà Nguyên phải cho sứ đến thương lượng quân Đại Việt mới rút lui.
Thời hậu Lê:
Năm 1438, thổ quan châu Tư Lang của Đại Việt đem quân đánh hai châu An Bình và Tư Lăng (nay thuộc Quảng Tây), vua Minh phải sai sứ sang nước ta thương thuyết.
Năm 1480, tổng binh tri Bắc Bình của Đại Việt là Trần Ao sai Đào Phu Hoán đem 600 quân đánh vào Cảm Quả, chiếm được ải Thông Quang (thuộc Quang Lang, Ôn Châu, Trung Quốc) rồi tiến vào Ban Động.

Ngoài ra, chúng ta còn mở mang bờ cõi từ xa xưa để có một đất nước hình chữ S với chiều dài đường bờ biển tới 3.260km và nếu tính đường chim bay từ bắc vào nam thì nó tới gần 1648 km (theo wiki). Tuy nhiên có thể có nhiều điều tế nhị nên mình xin phép không nêu kỹ về các cuộc chinh phạt nam tiến này.
Những lần Đại Việt đem quân viễn chinh
4.8 - 531 vote[s]

Same tags:

  1. Trận đánh phủ đầu của nhà Trần trên đất Nguyên Mông
  2. Thánh Dực quân thời nhà Trần

Other Posts you may be interested in:

  1. Cách lập trình viên giải thích cho khách hàng hiểu công việc
  2. DHTML Tooltips
  3. Dreamhost Black Friday & Cyber Monday Coupon
  4. Lập biểu đồ bằng PHP với PHP Lib Chart
  5. Nhật ký tán gái
  6. Tạo liên kết truy cập nhanh trong Desktop Context Menu
  7. How to fix Error 0x8007045b
Cập nhật lúc: 18:41:20 PM, 4th August 2018

Comments

Leave A Reply