Để có sự tồn tại của nước Việt Nam ngày nay, cha ông, tổ tiên chúng ta đã nhiều lần phải đổ xương máu cũng như mở mang bờ cõi để có một nước Việt Nam hình chữ S như bây giờ. Chúng ta đã được dạy nhiều về những lần chúng ta bị quân nước ngoài xâm chiếm và phải đánh trả. Nhưng chúng ta cũng nhiều lần “mở mang bờ cõi” để có một nước Việt Nam ngày nay. Chúng ta cùng điểm lại một số trận chiến mà quân Đại Việt đem quân đi “oánh” xứ người.

“Tẩn” Trung Quốc:

Trung Quốc là cường quốc ở tầm cỡ thế giới suốt nhiều ngàn năm nay. Điều này thì ai cũng phải công nhận. Suốt chiều dài lịch sử, ta đã mất kha khá đất cho Trung Quốc. Tuy vậy, người Việt Nam vẫn tạo được 1 kỳ tích: là láng giềng duy nhất chưa bị người Hán đồng hóa. Các bạn có thể dễ dàng tìm hiểu về các quốc gia khác bị người Hán đồng hóa hoặc chuyển thành 1 tỉnh của Trung Quốc ngày nay như Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông, Hung Nô, Mãn Châu, Khương, Tây Hạ, Hồ, Đại lý.

Nước Việt Nam ta từng bị Trung Quốc mang quân sang đánh khoảng 30 lần, tuy nhiên, một điều ngạc nhiên là ta cũng từng mang quân sang đánh “nước bạn” tầm …15 lần đấy. Cùng điểm qua nhé:

– Thời tiền Lê:

Năm 995
Lê Đại Hành cùng hơn 100 chiến thuyền của Đại Cồ Việt đã tiến sang bờ biển nước Tống. Đánh vào trấn Như Hồng thuộc Khâm Châu.
Đến mùa hè năm 995, đội hương binh 5.000 người ở châu Tô Mậu (Lạng Sơn) của Đại Cồ Việt lại tấn công vào Ung Châu rồi lui binh.

– Thời Lý:

Năm 1022
Vua Lý Thái Tổ đã sai Dực Thánh Vương đem quân đi đánh giặc Đại Nguyên Lịch bên Tàu.
Năm 1052
Thủ lĩnh người dân tộc Tày, NùngNùng Trí Cao đưa quân vượt biên giới đánh Tống chiếm được nhiều châu quận.

Năm 1059
Vua Lý Thánh Tông cho quân đánh Khâm Châu nước Tống.

Năm 1060
Châu mục Lạng ChâuThân Thiệu Thái đánh vào đất Tống nhằm cứu dân Việt bị bắt trở về. Năm 1076
Thấy quân Tống chuẩn bị đánh Đại Việt, tập kết quân lương ở Ung Châu. Lý Thường Kiệt cùng Tôn Đản chia đường thủy bộ tiến đánh vào Khiêm Châu và Liêm Châu của nhà Tống. Ngày 1.3.1076, thành Ung Châu bị hạ sau 42 ngày cố thủ. Số người trong thành Ung Châu bị giết lên đến 58.000 ?

– Thời nhà Trần:

Năm 1241
Nhiều toán cướp từ đất Tống thường quấy nhiễu biên giới. Vua Trần Thái Tông sai đốc tướng Phạm Kính Ân đem quân vượt biên giới đánh vào hang ổ quân cướp rồi rút về.
Năm 1241
Đích thân vua Trần Thái Tông đánh sang đất Tống, tấn công nhiều châu, trại.
Năm 1242
Biên giới có biến, tướng Trần Khuê Bình vượt biên đánh vào lộ Bằng Tường của nước Tống để dẹp loạn.

Năm 1266
Thủy binh Đại Việt đánh đến tận núi Ô Lôi (Quảng Đông) trong đất Tống. Nhờ đó phát hiện quân Nguyên có kế hoạch đánh Đại Việt.
Năm 1285
Lúc này quân Mông Cổ chiếm được Trung Quốc lập ra nhà Nguyên. Chúng đưa quân đánh Đại Việt nhưng thua trận phải rút về. Quân Việt truy kích đuổi theo tràn qua cả biên giới vào sâu trong lãnh thổ quân Nguyên ở Vân Nam và Tư Minh.

Năm 1313
Quân Việt tiến đánh nhà Nguyên ở Vân Động, châu Trấn Yên, sau đó tấn công các xứ Lôi Động, Tri Động và châu Quy Thuận, Dưỡng Lợi. Nhà Nguyên phải cho sứ đến thương lượng quân Đại Việt mới rút lui.

Thời hậu Lê:

Năm 1438:
Thổ quan châu Tư Lang đem quân đánh hai châu An Bình và Tư Lăng (nay thuộc Quảng Tây). Vua Minh phải sai sứ sang nước ta thương thuyết.
Năm 1480:
Tổng binh tri Bắc Bình là Trần Ao sai Đào Phu Hoán đem 600 quân đánh vào Cảm Quả. Chiếm được ải Thông Quang (thuộc Quang Lang, Ôn Châu, Trung Quốc) rồi tiến vào Ban Động.

Ngoài ra, chúng ta còn mở mang bờ cõi từ xa xưa để có một đất nước hình chữ S với chiều dài đường bờ biển tới 3.260km và nếu tính đường chim bay từ bắc vào nam thì nó tới gần 1648 km (theo wiki). Tuy nhiên có thể có nhiều điều tế nhị nên mình xin phép không nêu kỹ về các cuộc chinh phạt nam tiến này.
4.5/5 - (6287 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *