Check Country Codes, Phone Codes, Dialing Codes, Telephone Codes, ISO Country Codes

Country Codes, Phone Codes, Dialing Codes, Telephone Codes, ISO Country Codes
Find the international dialing code or time zone for any country. Convert dialing code to country. Find Country Codes, Phone Codes, Dialing Codes, Telephone Codes, ISO Country Codes
Enter telephone code or country name or country shortname or anything relate to country you want to check (example: capital) and then press Search.

What do you want to check? *


Nhấn vào đây để xem hướng dẫn
Bạn nhập từ khóa cần tìm vào ô bên dưới dòng What do you want to check?. Sau đó nhấn search. Từ khóa bạn nhập vào có thể là mã điện thoại, tên nước, tên thủ đô, mã quốc gia (2 ký tự, ví dụ Vietnam là VN), hoặc 1 phần tên quốc gia.
Chẳng hạn: tên quốc gia là French Southern and Antarctic Lands, bạn chỉ cần nhập Antarctic là có thể search.
Các bạn cũng có thể nhớ sơ qua tên thủ đo, ví dụ như Phnom penh, các bạn chỉ cần nhập penh là có thể tìm ra :D.
Tuy nhiên, vì có thể có nhiều quốc gia chung 1 tên nào đó, ví dụ như: Guinea, Papua New Guinea, Equatorial Guinea, Guinea-Bissau nên nếu bạn search Guinea thì nó chỉ ra kết quả đầu tiên nó tìm được. Vì vậy cách tốt nhất là điền thông tin càng chi tiết càng tốt.
Share on Facebook Share on Twitter

Apps tổng hợp

 1. Phần mềm tính ngày rụng trứng
 2. Convert VNI to Unicode
 3. Viết chữ ngược
 4. Check country code, phone code
 5. Whois domain name
 6. Subtitle timing adjuster
 7. Free PHP Encoder
 8. Random strong password generator
 9. Raw url decode
 10. Url decode
 11. Google pagerank checker
 12. Online backlink checker
 13. Online Currency convert
 14. Get original url from shorturl
 15. Online base64 Decode & Encode
 16. Mã hóa MD5 Online
 17. Giải mã gzinflate-base64
 18. Online QR code Generator
 19. Remove line breaks in word

Comments


What do you think?