Check Country Codes, Phone Codes, Dialing Codes, Telephone Codes, ISO Country Codes

Country Codes, Phone Codes, Dialing Codes, Telephone Codes, ISO Country Codes
Find the international dialing code or time zone for any country. Convert dialing code to country. Find Country Codes, Phone Codes, Dialing Codes, Telephone Codes, ISO Country Codes
Enter telephone code or country name or country shortname or anything relate to country you want to check (example: capital) and then press Search.

What do you want to check? *


Bạn nhập từ khóa cần tìm vào ô bên dưới dòng What do you want to check?. Sau đó nhấn search. Từ khóa bạn nhập vào có thể là mã điện thoại, tên nước, tên thủ đô, mã quốc gia (2 ký tự, ví dụ Vietnam là VN), hoặc 1 phần tên quốc gia.
Chẳng hạn: tên quốc gia là French Southern and Antarctic Lands, bạn chỉ cần nhập Antarctic là có thể search.
Các bạn cũng có thể nhớ sơ qua tên thủ đo, ví dụ như Phnom penh, các bạn chỉ cần nhập penh là có thể tìm ra :D.
Tuy nhiên, vì có thể có nhiều quốc gia chung 1 tên nào đó, ví dụ như: Guinea, Papua New Guinea, Equatorial Guinea, Guinea-Bissau nên nếu bạn search Guinea thì nó chỉ ra kết quả đầu tiên nó tìm được. Vì vậy cách tốt nhất là điền thông tin càng chi tiết càng tốt.
Share on Facebook Share on Twitter
4.6/5 - (4872 bình chọn)

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *