Get Original URL from Shorturl

Lấy URL gốc từ shorturl.
* ShortUrl: one per line. Tống mỗi ShortURL vào 1 dòng nhé.
Ví dụ:
http://goo.gl/84xzk
http://goo.gl/89ahyShare on Facebook Share on Twitter
4.6/5 - (3317 bình chọn)

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *