Remove line break and paragraph breaks


Chức năng này dùng để loại bỏ các khoảng trống trong đoạn văn bản. Nếu có từ 2 khoảng trống (spaces) trở lên giữa hai từ thì nó sẽ thay thế bằng một khoảng trắng duy nhất. Tất cả các break (xuống dòng) trong đoạn văn bản cũng sẽ được kéo lên và gắn liền vào đoạn trước đó. Đây là bản thử nghiệm và sẽ được nâng cấp dần với các chức năng lựa chọn khi thay thế. Mọi góp ý hay ý kiến vui lòng để lại dưới mục cảm nhận (comment bên dưới), hoặc email về bienthuy[at]bienthuy.com. Các bạn cũng có thể dùng chức năng liên hệ với Biên Thùy cho tiện.

If you've ever received text that was formatted in a skinny column with line breaks at the end of each line, like text from an email or copy and pasted text from a PDF column then this tool is pretty darn handy.


Share on Facebook Share on Twitter
4.7/5 - (7387 bình chọn)

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *