Remove line break and paragraph breaks

Remove Lines Break
5 - 1188 votes

Chức năng này dùng để loại bỏ các khoảng trống trong đoạn văn bản. Nếu có từ 2 khoảng trống (spaces) trở lên giữa hai từ thì nó sẽ thay thế bằng một khoảng trắng duy nhất. Tất cả các break (xuống dòng) trong đoạn văn bản cũng sẽ được kéo lên và gắn liền vào đoạn trước đó. Đây là bản thử nghiệm và sẽ được nâng cấp dần với các chức năng lựa chọn khi thay thế. Mọi góp ý hay ý kiến vui lòng để lại dưới mục cảm nhận (comment bên dưới), hoặc email về bienthuy[at]bienthuy.com. Các bạn cũng có thể dùng chức năng liên hệ với Biên Thùy cho tiện.

If you've ever received text that was formatted in a skinny column with line breaks at the end of each line, like text from an email or copy and pasted text from a PDF column then this tool is pretty darn handy.

* Chức năng này đang xây dựng :D


Có thể bạn quan tâm

 1. Check country code, phone code
 2. IP Address Geolocation
 3. Whois domain name
 4. Subtitle timing adjuster
 5. Free PHP Encoder
 6. Random strong password generator
 7. Raw url decode
 8. Url decode
 9. Google pagerank checker
 10. Online backlink checker
 11. Online Currency convert
 12. Get original url from shorturl
 13. Online base64 Decode & Encode
 14. Mã hóa MD5 Online
 15. Giải mã gzinflate-base64
 16. Online QR code Generator

Comments


Leave A Reply