Tư vấn sửa chữa máy tính online

 Bộ phận hõ trợ kỹ thuật máy tính của một công ty nhận được cuộc gọi của khách hàng. Khách hàng cần gặp nhân viên tư vấn sửa chữa máy tính online.

Hỗ trợ: – Alo, bộ phận tư vấn sửa chữa máy tính online xin nghe.

Khách hàng: – Tôi không tìm thấy ổ chứa dữ liệu của tôi ở đâu.

Hỗ trợ: – Anh có đang mở máy tính không?

Khách hàng: – Có, tôi đang mở đây

Hỗ trợ: – Anh nhấn đúp vào biểu tượng “Máy tính của tôi” trên màn hình ngay bên phải màn hình và nằm trên hình nền máy tính của anh đó.

Khách hàng: – Nhưng tôi không thể nhìn thấy máy tính của anh được.

Hỗ trợ: – Không, ý tôi là biểu tượng “Máy tính của tôi” trên máy tính của anh đó.

Khách hàng:  – Làm sao tôi có thể nhấn vào biểu tượng “Máy tính của anh” trên máy tính của tôi được?

Hỗ trợ: – Nghe này, có một cái biểu tượng hình máy tính, nó ghi “Máy tính của tôi” trên màn hình Desktop máy tính của anh đó.

Khách hàng: – Cái quái gì vậy, anh cài virus à, làm sao có biểu tượng “máy tính của anh” trên máy tính của tôi được?

Hỗ trợ: – Thế thì anh nhấn vào biểu tượng máy tính của anh đi.

Khách hàng: – Chính xác là anh muốn tôi nhấn vào biểu tượng “máy tính của anh” hay “máy tính của tôi”?

Hỗ trợ: – “Máy tính của tôi”.

Khách hàng: – Nghe này, tôi thật thất vọng với cách hỗ trợ của bên anh. Anh có thể cho người xuống chỗ tôi hoặc tôi sẽ đến tận chỗ anh. Anh có thể mang máy đến rồi nhấn vào biểu tượng “máy tính của anh” cho anh, được chưa?

Hỗ trợ: – :x

Tư vấn sửa chữa máy tính online