khóa máy android

Trước khi xóa thiết bị: Xóa từ xa một thiết bị sẽ thực hiện khôi phục cài đặt gốc. Khôi phục cài đặt gốc sẽ xóa tất cả dữ liệu khỏi thiết bị. Mặc dù mọi dữ liệu được lưu trữ trong Tài khoản Google của bạn sẽ được khôi phục nhưng tất cả ứng dụng và dữ liệu liên quan của chúng sẽ bị gỡ cài đặt.

Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn trên android.com/devicemanager. Nếu bạn đang giúp đỡ một người bạn về thiết bị đã mất của họ, chúng tôi khuyên bạn nên mở tab ẩn danh trong Chrome và yêu cầu họ đăng nhập vào Tài khoản Google mà họ sử dụng trên thiết bị di động của họ.
Nhấp vào mũi tên bên cạnh tên thiết bị để chọn thiết bị đã mất. Trình Quản Lý Thiết Bị Android sẽ hiển thị vị trí của thiết bị đó.
Chọn từ các tùy chọn sau. Có thể bạn cần bật Khóa và Xóa trước tiên.
Đổ chuông: Đổ chuông thiết bị của bạn ở mức âm lượng cao nhất trong 5 phút — ngay cả khi thiết bị được đặt ở chế độ im lặng hoặc rung.
Khóa máy android: Khóa thiết bị của bạn bằng mật khẩu nếu bạn chưa đặt khóa.
Xóa: Xóa vĩnh viễn tất cả các dữ liệu của bạn. Trình Quản Lý Thiết Bị Android có thể không xóa được nội dung của thẻ SD trong thiết bị. Sau khi bạn xóa thiết bị, Trình Quản Lý Thiết Bị Android sẽ không hoạt động trên thiết bị nữa.
Nếu bạn đang giúp đỡ một người bạn, khi họ hoàn tất, họ có thể đăng xuất bằng cách chạm vào Đăng xuất ở đầu màn hình. Nếu họ không đăng xuất, họ sẽ tự động được đăng xuất sau 5 phút không hoạt động trên trang web.