xóa dữ liệu android phone

Nền tảng Android có tính năng gọi là Trình Quản lý Thiết bị (Android Manager Device) cho phép bạn xác định vị trí, đổ chuông, khoá và xoá dữ liệu trên thiết bị trong trường hợp thất lạc. Bạn có thể truy cập Trình Quản lý Thiết bị trên thiết bị Android khác bằng cách tải về ứng dụng Android Manager Device từ kho Google Play hoặc từ trình duyệt web thông qua máy tính tại đây. Sau đó đăng nhập tài khoản Google được dùng trên máy bị mất.

Sau khi đăng nhập hoàn tất, Trình Quản lý Thiết bị sẽ hiển thị tên thiết bị của bạn bị mất. Từ đó, bạn có thể định vị vị trí của thiết bị, Đổ chuông, Khoá và Xoá toàn bộ dữ liệu trên thiết bị.

Đổ chuông: Bấm vào nút Đổ chuông, thiết bị bị mất của bạn sẽ đổ chuông ở mức âm lượng cao nhất trong 5 phút ngay cả khi thiết bị được đặt ở chế độ im lặng hoặc rung.

Khóa: Bạn có thể đặt mật khẩu khoá máy cho thiết bị bị mất đồng thời có thể gửi tin nhắn (sẽ hiển thị trên màn hình khoá) và số điện thoại để người nhặt được máy có thể liên lạc trong trường hợp họ muốn trả lại máy. Màn hình khoá của thiết bị bị mất sẽ có nút để người nhặt được bấm gọi khẩn cấp đến số bạn cung cấp.

Xóa dữ liệu android phone: Xóa vĩnh viễn tất cả các dữ liệu của bạn. Lưu ý là Trình Quản Lý Thiết Bị Android có thể không xóa được nội dung của thẻ SD trong thiết bị. Sau khi bạn xóa thiết bị, Trình Quản Lý Thiết Bị Android sẽ không hoạt động trên thiết bị nữa.