Browsing: Music

Music
0

Gọi đò ơi! Ai giúp đưa tôi kịp sang đò Bên kia sông thề, người ta đang tưng bừng đón dâu Gọi đò ơi! Cớ sao không có ai đưa đò Để con đò buồn hiu quạnh bến quê Chẳng còn ai nhớ mong mình…

1 2