Share on Facebook Share on Twitter

Tình đời khi trắng khi đen,
Cười vui mới đó nhưng giờ tưởng chẵng hề quen,
Gặp thì người thờ ơ ,
Làm như chẳng biết bao giờ,
Tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hững hờ…

Cuộc đời khi có cho không,
Rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được không,
Giàu thì nhiều người theo,
Quạnh hiêu trống vắng khi nghèo,
Lời nói yêu thương đành trả lại người thôi.

Nhìn cuộc đời trách sao không đùa tay với,
Nhìn lại mình sao tay còn đang trắng tay,
Bao lời yêu tiếng thương sao giờ xa vời,
Trong bóng đêm chập chùng ngồi một mình tôi,
Suốt cả đời này biết mấy ai thơ,
Nhiều đêm thức giấc ngỡ ngàng nhớ ngừơi tình nhân,
Còn gì để tặng nhau 1 khi lá đã đổi màu,
Tình nghĩa mai đem lại trong lòng nguyện sâu…

Other Posts you may be interested in:

  1. Kiểm tra thông tin máy tính với CPU-z
  2. Chặn dải IP Việt Nam truy cập bằng htaccess hoặc nginx
  3. Creative Cloud – Adobe CC Direct Download Links
  4. Fixed: Google sitemap error “Invalid tag value. This XML tag has an invalid value”
  5. Hostgator đang âm thầm khuyến mại 75% OFF
  6. How to fix Error 0x8007045b
  7. FFSJ 3.3 – Chia nhỏ hoặc nối các files dạng .a, .b, .c hoặc .001, .002, .003

Last updated on September 9th, 2014 at 04:03 pm

What do you think?