PHP – Chỉ cho chạy trên 1 domain

0

Đôi lúc, vì có nhiều domain cùng hosted trên một host, hoặc là dùng Dedicated Server, VPS, hay đơn giản là bạn đang có 2 domain cùng chạy 1 site nào đó, nhưng chỉ muốn duy nhất một domain được phép chạy. Còn domain kia thì không, mà chỉ là foward để ngăn khả năng bị Duplicate content. Hàm PHP đơn giản sau sẽ giúp các bạn.
Đầu tiên là hàm lấy đủ URL của site:

Sử dụng như sau:
Đầu tiên ta lấy Full Url của Site, sau đó kiểm tra, nếu đúng domain ta cho phép thì chạy, không thì hiện thông báo:

Như vậy nếu các bạn test đầy đủ sẽ như thế này:

Các bạn có thể xem demo tại đây: PHP – Chỉ cho chạy trên 1 domain

Other Posts you may be interested in:

  1. Tăng tốc độ Copy/Move files với TeraCopy 2.3
  2. Bộ hình nền máy tính Bikini chất lượng Full HD 1920×1080
  3. Modrewrite (.htaccess) – redirect or deny visitors based on IP
  4. PHP convert accented characters to ascii
  5. Fix “Microsoft excel cannot open or save any more documents…”
  6. Kiểm tra thông tin máy tính với CPU-z
  7. Một số thủ thuật với htaccess Mod Rewrite

Leave A Reply