Đôi lúc, vì có nhiều domain cùng hosted trên một host, hoặc là dùng Dedicated Server, VPS, hay đơn giản là bạn đang có 2 domain cùng chạy 1 site nào đó, nhưng chỉ muốn duy nhất một domain được phép chạy. Còn domain kia thì không, mà chỉ là foward để ngăn khả năng bị Duplicate content. Hàm PHP đơn giản sau sẽ giúp các bạn.
Đầu tiên là hàm lấy đủ URL của site:

Sử dụng như sau:
Đầu tiên ta lấy Full Url của Site, sau đó kiểm tra, nếu đúng domain ta cho phép thì chạy, không thì hiện thông báo:

Như vậy nếu các bạn test đầy đủ sẽ như thế này:

Các bạn có thể xem demo tại đây: PHP – Chỉ cho chạy trên 1 domain

Other Posts you may be interested in:

  1. Windows 10 Keyboard Shortcut
  2. Facebook Tutorial – “Posted Via” Anything
  3. Tư vấn sửa chữa máy tính online
  4. Nhật ký tán gái
  5. Tăng tốc máy tính với CCleaner và vài thủ thuật nhỏ
  6. Một số thủ thuật với htaccess Mod Rewrite
  7. How to switching hosting without downtime?

Last updated on September 9th, 2014 at 04:07 pm

Leave A Reply