PHP – Chỉ cho chạy trên 1 domain

0

Đôi lúc, vì có nhiều domain cùng hosted trên một host, hoặc là dùng Dedicated Server, VPS, hay đơn giản là bạn đang có 2 domain cùng chạy 1 site nào đó, nhưng chỉ muốn duy nhất một domain được phép chạy. Còn domain kia thì không, mà chỉ là foward để ngăn khả năng bị Duplicate content. Hàm PHP đơn giản sau sẽ giúp các bạn.
Đầu tiên là hàm lấy đủ URL của site:

Sử dụng như sau:
Đầu tiên ta lấy Full Url của Site, sau đó kiểm tra, nếu đúng domain ta cho phép thì chạy, không thì hiện thông báo:

Như vậy nếu các bạn test đầy đủ sẽ như thế này:

Các bạn có thể xem demo tại đây: PHP – Chỉ cho chạy trên 1 domain

PHP – Chỉ cho chạy trên 1 domain
5 - 1187 vote[s]

Other Posts you may be interested in:

  1. Xách bao ngô lên và đi – phần 2
  2. PHP Create Thumbnail – PHP thumbnail generator
  3. PHP Random String Generator, Random Value from Array
  4. 26 điều bạn nên “có kiêng” để “có lành”
  5. Những lần Đại Việt đem quân viễn chinh
  6. How to edit the Hosts file on Mac OS X
  7. How to switching hosting without downtime?
Cập nhật lúc: 16:07:10 PM, 9th September 2014

Comments

Leave A Reply