Share on Facebook Share on Twitter

Đôi lúc, vì có nhiều domain cùng hosted trên một host, hoặc là dùng Dedicated Server, VPS, hay đơn giản là bạn đang có 2 domain cùng chạy 1 site nào đó, nhưng chỉ muốn duy nhất một domain được phép chạy. Còn domain kia thì không, mà chỉ là foward để ngăn khả năng bị Duplicate content. Hàm PHP đơn giản sau sẽ giúp các bạn.
Đầu tiên là hàm lấy đủ URL của site:

Sử dụng như sau:
Đầu tiên ta lấy Full Url của Site, sau đó kiểm tra, nếu đúng domain ta cho phép thì chạy, không thì hiện thông báo:

Như vậy nếu các bạn test đầy đủ sẽ như thế này:

Các bạn có thể xem demo tại đây: PHP – Chỉ cho chạy trên 1 domain

Other Posts you may be interested in:

  1. Dreamhost Black Friday & Cyber Monday Coupon
  2. Tăng tốc máy tính với CCleaner và vài thủ thuật nhỏ
  3. Liên Khúc Trung Thu 2014 – Vanh LEG
  4. NameCheap Coupon .Net only $3.88
  5. Gọi đò – Dương Ngọc Thái
  6. Transfer domain .xyz về dreamhost chỉ $1.95
  7. Fixed Menu When Scrolling & Fixed Navigation Menu Bar

Last updated on September 9th, 2014 at 04:07 pm

Leave A Reply