Share on Facebook Share on Twitter

Đôi lúc, vì có nhiều domain cùng hosted trên một host, hoặc là dùng Dedicated Server, VPS, hay đơn giản là bạn đang có 2 domain cùng chạy 1 site nào đó, nhưng chỉ muốn duy nhất một domain được phép chạy. Còn domain kia thì không, mà chỉ là foward để ngăn khả năng bị Duplicate content. Hàm PHP đơn giản sau sẽ giúp các bạn.
Đầu tiên là hàm lấy đủ URL của site:

Sử dụng như sau:
Đầu tiên ta lấy Full Url của Site, sau đó kiểm tra, nếu đúng domain ta cho phép thì chạy, không thì hiện thông báo:

Như vậy nếu các bạn test đầy đủ sẽ như thế này:

Các bạn có thể xem demo tại đây: PHP – Chỉ cho chạy trên 1 domain

Other Posts you may be interested in:

  1. Download trọn bộ Font chữ ABC, VNI và thư pháp
  2. Danh sách 50 trang web .gov và .edu để làm backlink.
  3. Chọn tuổi kết hôn – chọn chồng/vợ hợp tuổi
  4. CSS3 – Text Shadow, Rounded Corners and Multiple Backgrounds
  5. Fix lỗi dispatcher.php và event.php trên PHP 5.3 and higher
  6. Dự đoán giới tinh thai nhi qua tuổi bố mẹ và tháng thụ thai
  7. Windows 10 Keyboard Shortcut

Last updated on September 9th, 2014 at 04:07 pm

What do you think?

x
This website is using cookies. More info. That's Fine