Share on Facebook Share on Twitter

Đôi lúc, vì có nhiều domain cùng hosted trên một host, hoặc là dùng Dedicated Server, VPS, hay đơn giản là bạn đang có 2 domain cùng chạy 1 site nào đó, nhưng chỉ muốn duy nhất một domain được phép chạy. Còn domain kia thì không, mà chỉ là foward để ngăn khả năng bị Duplicate content. Hàm PHP đơn giản sau sẽ giúp các bạn.
Đầu tiên là hàm lấy đủ URL của site:

Sử dụng như sau:
Đầu tiên ta lấy Full Url của Site, sau đó kiểm tra, nếu đúng domain ta cho phép thì chạy, không thì hiện thông báo:

Như vậy nếu các bạn test đầy đủ sẽ như thế này:

Các bạn có thể xem demo tại đây: PHP – Chỉ cho chạy trên 1 domain

Other Posts you may be interested in:

  1. Tổng hợp khuyến mại Black Friday & Cyber Monday
  2. Hosting – Dreamhost shared hosting packages
  3. Download trọn bộ Font chữ ABC, VNI và thư pháp
  4. Những lần Đại Việt đem quân viễn chinh
  5. Tạo liên kết truy cập nhanh trong Desktop Context Menu
  6. Cách dùng và công dụng của mật ong
  7. How to Hide a User Account from the Welcome Screen in Windows 10

Last updated on September 9th, 2014 at 04:07 pm

What do you think?