Share on Facebook Share on Twitter

PHP Lib Chart is an open source lightweight PHP-based graphing library that creates slick PHP graphs for incorporation into a website or application.

Use:

Define file to include. Please link to exactly location of the lib file

This will define width and height of graph: Width: 480, height: 320

These array will define input data for graph.
You can input maximum of 3 data array. More than this will make graph difficult to see.

Lập biểu đồ bằng PHP với PHP Lib Chart - 3

Lập biểu đồ bằng PHP với PHP Lib Chart – 3


Lập biểu đồ bằng PHP với PHP Lib Chart - 2

Lập biểu đồ bằng PHP với PHP Lib Chart – 2

This is php-lib-chart.php
Note: bieudo.php, bieudo1.php … much be put in the same location with php-lib-chart.php:

Lập biểu đồ bằng PHP với PHP Lib Chart - 1

Lập biểu đồ bằng PHP với PHP Lib Chart – 1

Lập biểu đồ bằng PHP với PHP Lib Chart - 4

Lập biểu đồ bằng PHP với PHP Lib Chart – 4

Lập biểu đồ bằng PHP với PHP Lib Chart - 5

Lập biểu đồ bằng PHP với PHP Lib Chart – 5

Lập biểu đồ bằng PHP với PHP Lib Chart - 6

Lập biểu đồ bằng PHP với PHP Lib Chart – 6

Lập biểu đồ bằng PHP với PHP Lib Chart - 7

Lập biểu đồ bằng PHP với PHP Lib Chart – 7

Lập biểu đồ bằng PHP với PHP Lib Chart - 8

Lập biểu đồ bằng PHP với PHP Lib Chart – 8

More demo and details at: http://demo.bienthuy.com/php/php-lib-chart/
You can download PHP Lib Chart here: http://demo.bienthuy.com/php/php-lib-chart/php-lib-chart
http://yyen.info/CAZzvwXnqy

Other Posts you may be interested in:

  1. Tạo hệ thống vote giống youtube
  2. Con ai?
  3. Cấu hình máy tính để bàn cho văn phòng như thế nào là phù hợp?
  4. Nhà văn Vũ Kim Dũng: Khơi dậy thế giới viễn tưởng, diệu kỳ…
  5. Unikey – phần mềm gõ tiếng việt không cần cài đặt cho Windows/Linux/Mac
  6. Ất Mùi 2015 – việc nên làm và không nên làm
  7. PHP Random String Generator, Random Value from Array

Last updated on September 9th, 2014 at 03:24 pm

What do you think?