PHP Create Thumbnail – PHP thumbnail generator

0

This file help you generate thumbnail for all pictures inside 1 folder, and rename it, can move it to thumbnail folder …
First, we find all files was thumbnail pictures, define by name in that folder:

Then, read the content of directory, filter out all images files, and creatthumb functions:

That’s all, now you can generate thumbnail for all files by:

You can use another thumbnail function:

PHP Create Thumbnail – PHP thumbnail generator
5 - 1189 votes

Other Posts you may be interested in:

  1. Làm gì khi email bị đưa vào blacklist?
  2. Hướng dẫn sửa lỗi font chữ tiếng Việt trong Microsoft Excel và Microsoft Word
  3. Bạn có biết 9 sự thật đáng ngạc nhiên này?
  4. 15 hiện tượng – sự thật khoa học thú vị có lẽ bạn không biết!
  5. Máy tính văn phòng cần cài những phần mềm gì?
  6. How to Hide a User Account from the Welcome Screen in Windows 10
  7. Xách bao ngô lên và đi
Cập nhật lúc: 22:22:52 PM, 30th September 2015

Comments

Leave A Reply