PHP Create Thumbnail – PHP thumbnail generator

0

This file help you generate thumbnail for all pictures inside 1 folder, and rename it, can move it to thumbnail folder …
First, we find all files was thumbnail pictures, define by name in that folder:

Then, read the content of directory, filter out all images files, and creatthumb functions:

That’s all, now you can generate thumbnail for all files by:

You can use another thumbnail function:

PHP Create Thumbnail – PHP thumbnail generator
5 - 1189 votes

Other Posts you may be interested in:

  1. Điều trị ợ hơi, ợ chua, trào ngược dạ dày, thực quản
  2. Chọn tuổi kết hôn – chọn chồng/vợ hợp tuổi
  3. Cách cài đặt Ccleaner để dọn rác máy tính – Phần 2
  4. Hostgator flash sales September 2015 trước khi tăng giá
  5. Lập biểu đồ bằng PHP với PHP Lib Chart
  6. PHP – Chỉ cho chạy trên 1 domain
  7. Tạo liên kết truy cập nhanh trong Desktop Context Menu
Cập nhật lúc: 22:22:52 PM, 30th September 2015

Comments

Leave A Reply