PHP Create Thumbnail – PHP thumbnail generator

0

This file help you generate thumbnail for all pictures inside 1 folder, and rename it, can move it to thumbnail folder …
First, we find all files was thumbnail pictures, define by name in that folder:

Then, read the content of directory, filter out all images files, and creatthumb functions:

That’s all, now you can generate thumbnail for all files by:

You can use another thumbnail function:

PHP Create Thumbnail – PHP thumbnail generator
5 - 1189 votes

Other Posts you may be interested in:

  1. Các loại vacxin cần thiết phải tiêm phòng cho trẻ
  2. Biên Thùy nghĩa là gì?
  3. Trận đánh phủ đầu của nhà Trần trên đất Nguyên Mông
  4. Những điều cần biết khi nâng cấp lên Windows 10
  5. Google PageSpeed ​​Insights thay đổi: sử dụng dữ liệu thực từ người dùng trình duyệt Chrome
  6. Cách cài đặt Ccleaner để dọn rác máy tính – Phần 1
  7. How to Hide a User Account from the Welcome Screen in Windows 10
Cập nhật lúc: 22:22:52 PM, 30th September 2015

Comments

Leave A Reply