Share on Facebook Share on Twitter

This file help you generate thumbnail for all pictures inside 1 folder, and rename it, can move it to thumbnail folder …
First, we find all files was thumbnail pictures, define by name in that folder:

Then, read the content of directory, filter out all images files, and creatthumb functions:

That’s all, now you can generate thumbnail for all files by:

You can use another thumbnail function:

Other Posts you may be interested in:

  1. Hướng dẫn sử dụng outlook: Cài đặt font chữ, màu chữ mặc định
  2. Chọn tuổi kết hôn – chọn chồng/vợ hợp tuổi
  3. How to Hide a User Account from the Welcome Screen in Windows 10
  4. Thánh Dực quân thời nhà Trần
  5. Ất Mùi 2015 – việc nên làm và không nên làm
  6. Trận đánh phủ đầu của nhà Trần trên đất Nguyên Mông
  7. Unikey – phần mềm gõ tiếng việt không cần cài đặt cho Windows/Linux/Mac

Last updated on September 30th, 2015 at 10:22 pm

What do you think?

x
This website is using cookies. More info. That's Fine