Browsing: ajax voting system

Ajax Voting System PHP MySql Source Code

Ajax Voting System PHP MySql Source Code  is a web based voting system that will help you manage your elections easily and securely by providing accurate and fast results.
This voting system like youtube using jquery ajax to send request to the controller. This script helps you to display user votes on blog post.

Mã Nguồn
0

Bạn từng xem youtube rồi đúng không? Well, bạn có thấy nút like and dislike dưới mỗi video không? Muốn làm hệ thống vote như vậy không? Bài viết này, Biên Thùy sẽ hướng dẫn bạn tạo một hệ thống vote giống thế nhé :)…