Share on Facebook Share on Twitter

Bạn từng xem youtube rồi đúng không? Well, bạn có thấy nút like and dislike dưới mỗi video không? Muốn làm hệ thống vote như vậy không? Bài viết này, Biên Thùy sẽ hướng dẫn bạn tạo một hệ thống vote giống thế nhé :)
Đầu tiên là phải tạo database để lưu trữ những vote của người xem chứ, nhỉ? Vào database của bạn, thêm một table gọi là bt_demvote đi :) với 4 bảng chính là id, content_id, voteup, votedown.
Đây là lệnh chạy SQL trong MySQL Database

Tạo CSS để trang trí cho nút vote up and vote down: (cho vào trước của header nhé :D )

HTML code:
Dán đoạn code vote này vào ngay sau chỗ bạn muốn đặt vote, thường là tiêu đề của bài viết chẳng hạn.

Lưu ý đoạn id=”xxx” nhớ thay xxx bằng id của bài viết, bài hát hoặc id của bài muốn vote.

Bây giờ, ta tiếp tục xử lý vote để lưu vào database bằng jQuery và PHP:
Với phần javascript, ta xử lý để chuyển qua file php: (cái này cũng cho vào trước của header nhé :D )

Tạo một file php với tên btvote.php cho nội dung sau vào và up lên thư mục gốc của host (nhớ thay thông tin database bằng database của bạn nhé.

Muốn xem và nghịch demo thì xem cái này:

Voting System Youtube Style With jQuery & PHP

Same tags:

 1. How to remove all attributes from a tag using PHP
 2. Automatically deleting cache folder using PHP & Cron Jobs
 3. PHP – Convert number to text
 4. PHP Random Quotes – Random Text script

Other Posts you may be interested in:

 1. How to edit the Hosts file on Mac OS X
 2. Responsive Tables Bootstrap Examples
 3. Những trang web hữu ích cho webmaster
 4. Creative Cloud – Adobe CC Direct Download Links
 5. Google PageSpeed ​​Insights thay đổi: sử dụng dữ liệu thực từ người dùng trình duyệt Chrome
 6. Tạo liên kết truy cập nhanh trong Desktop Context Menu
 7. Name Cheap – Black friday & Cyber Monday 2014 Coupon

Last updated on July 13th, 2020 at 09:39 pm

Comments

What do you think?

x
This website is using cookies. More info. That's Fine