PHP – Convert number to text

0

Mình xin giới thiệu tới các bạn code chuyển đổi từ số sang chữ (number to text) bằng PHP. Ví dụ bạn muốn đọc dãy số: 12345, khi dùng hàm này chuyển, các bạn sẽ được chữ là Mười hai nghìn ba trăm bốn mươi lăm. Hàm này rất hữu ích với các bạn đang viết code PHP có liên quan tới chuyển đổi qua lại giữa chữ và số, nhất là trong kế toán.

Demo: http://demo.bienthuy.com/php/php-convert-number-to-text

Download PHP – Convert number to text: http://yyen.info/fnj3A2vWBA

PHP – Convert number to text
5 - 1187 votes

Same tags:

  1. Tạo hệ thống vote giống youtube
  2. PHP Random Quotes – Random Text script

Other Posts you may be interested in:

  1. Tạo liên kết truy cập nhanh trong Desktop Context Menu
  2. Danh sách IP chuyên đi Spam – IP Blacklist
  3. Hosting – Hostgator shared packages
  4. Nhật ký tán gái
  5. Con ai?
  6. Cách tìm và loại bỏ shell trong mã nguồn
  7. PHP Random String Generator, Random Value from Array

Comments

Leave A Reply