PHP – Convert number to text

0

Mình xin giới thiệu tới các bạn code chuyển đổi từ số sang chữ (number to text) bằng PHP. Ví dụ bạn muốn đọc dãy số: 12345, khi dùng hàm này chuyển, các bạn sẽ được chữ là Mười hai nghìn ba trăm bốn mươi lăm. Hàm này rất hữu ích với các bạn đang viết code PHP có liên quan tới chuyển đổi qua lại giữa chữ và số, nhất là trong kế toán.

Demo: http://demo.bienthuy.com/php/php-convert-number-to-text

Download PHP – Convert number to text: http://yyen.info/fnj3A2vWBA

PHP – Convert number to text
5 - 1190 votes

Same tags:

  1. Tạo hệ thống vote giống youtube
  2. PHP Random Quotes – Random Text script

Other Posts you may be interested in:

  1. Phần mềm hữu ích cho việc lập trình PHP
  2. Danh sách 50 trang web .gov và .edu để làm backlink.
  3. How to pin to start, unpin from start, pin to taskbar on windows 10
  4. PHP convert accented characters to ascii
  5. Công cụ chuyển đổi đa định dạng, video – audio- picture với Format Factory
  6. Cách ẩn các thông báo lỗi (Warnings and Notices) trên WordPress
  7. Domains – Namecheap domains
Cập nhật lúc: 15:48:35 PM, 9th September 2014

Comments

Leave A Reply