PHP – Convert number to text

0

Mình xin giới thiệu tới các bạn code chuyển đổi từ số sang chữ (number to text) bằng PHP. Ví dụ bạn muốn đọc dãy số: 12345, khi dùng hàm này chuyển, các bạn sẽ được chữ là Mười hai nghìn ba trăm bốn mươi lăm. Hàm này rất hữu ích với các bạn đang viết code PHP có liên quan tới chuyển đổi qua lại giữa chữ và số, nhất là trong kế toán.

Demo: http://demo.bienthuy.com/php/php-convert-number-to-text

Download PHP – Convert number to text: http://yyen.info/fnj3A2vWBA

Same tags:

  1. Tạo hệ thống vote giống youtube
  2. PHP Random Quotes – Random Text script

Other Posts you may be interested in:

  1. Fixed: Google sitemap error “Invalid tag value. This XML tag has an invalid value”
  2. Lập biểu đồ bằng PHP với PHP Lib Chart
  3. Dropdown Menu using Jquery and CSS
  4. PHP Create Thumbnail – PHP thumbnail generator
  5. Nhật ký tán gái
  6. Liên Khúc Trung Thu 2014 – Vanh LEG
  7. Cách xử lý khi bị kiến ba khoang đốt
Share.

Comments

Leave A Reply