PHP – Convert number to text

0

Mình xin giới thiệu tới các bạn code chuyển đổi từ số sang chữ (number to text) bằng PHP. Ví dụ bạn muốn đọc dãy số: 12345, khi dùng hàm này chuyển, các bạn sẽ được chữ là Mười hai nghìn ba trăm bốn mươi lăm. Hàm này rất hữu ích với các bạn đang viết code PHP có liên quan tới chuyển đổi qua lại giữa chữ và số, nhất là trong kế toán.

Demo: http://demo.bienthuy.com/php/php-convert-number-to-text

Download PHP – Convert number to text: http://yyen.info/fnj3A2vWBA

PHP – Convert number to text
5 - 1190 votes

Same tags:

  1. Tạo hệ thống vote giống youtube
  2. PHP Random Quotes – Random Text script

Other Posts you may be interested in:

  1. FFSJ 3.3 – Chia nhỏ hoặc nối các files dạng .a, .b, .c hoặc .001, .002, .003
  2. Cách tạo và thêm chữ ký trong Microsoft Outlook 2010 đến 2016
  3. Facebook Tutorial – “Posted Via” Anything
  4. Dreamhost Black Friday & Cyber Monday Coupon
  5. Ất Mùi 2015 – việc nên làm và không nên làm
  6. Lk Đôi ngả chia ly – Cho vừa lòng em
  7. 15 hiện tượng – sự thật khoa học thú vị có lẽ bạn không biết!
Cập nhật lúc: 15:48:35 PM, 9th September 2014

Comments

Leave A Reply