Share on Facebook Share on Twitter

Mình xin giới thiệu tới các bạn code chuyển đổi từ số sang chữ (number to text) bằng PHP. Ví dụ bạn muốn đọc dãy số: 12345, khi dùng hàm này chuyển, các bạn sẽ được chữ là Mười hai nghìn ba trăm bốn mươi lăm. Hàm này rất hữu ích với các bạn đang viết code PHP có liên quan tới chuyển đổi qua lại giữa chữ và số, nhất là trong kế toán.

Demo: http://demo.bienthuy.com/php/php-convert-number-to-text

Download PHP – Convert number to text: http://yyen.info/fnj3A2vWBA

Same tags:

  1. How to remove all attributes from a tag using PHP
  2. Tạo hệ thống vote giống youtube
  3. PHP Random Quotes – Random Text script

Other Posts you may be interested in:

  1. Tạo liên kết truy cập nhanh trong Desktop Context Menu
  2. Chọn tuổi kết hôn – chọn chồng/vợ hợp tuổi
  3. Danh sách 50 trang web .gov và .edu để làm backlink.
  4. CSS3 – Text Shadow, Rounded Corners and Multiple Backgrounds
  5. Đêm Buồn Tỉnh Lẻ – HD Karaoke
  6. PHP – Chỉ cho chạy trên 1 domain
  7. How to switching hosting without downtime?

Last updated on September 9th, 2014 at 03:48 pm

Comments

Leave A Reply