PHP – Convert number to text

0

Mình xin giới thiệu tới các bạn code chuyển đổi từ số sang chữ (number to text) bằng PHP. Ví dụ bạn muốn đọc dãy số: 12345, khi dùng hàm này chuyển, các bạn sẽ được chữ là Mười hai nghìn ba trăm bốn mươi lăm. Hàm này rất hữu ích với các bạn đang viết code PHP có liên quan tới chuyển đổi qua lại giữa chữ và số, nhất là trong kế toán.

Demo: http://demo.bienthuy.com/php/php-convert-number-to-text

Download PHP – Convert number to text: http://yyen.info/fnj3A2vWBA

PHP – Convert number to text
5 - 1189 votes

Same tags:

  1. Tạo hệ thống vote giống youtube
  2. PHP Random Quotes – Random Text script

Other Posts you may be interested in:

  1. PHP – Chỉ cho chạy trên 1 domain
  2. Cách download Windows XP, Windows 7, 8.1 trực tiếp từ Microsoft
  3. Hostgator flash sales September 2015 trước khi tăng giá
  4. How to edit hosts file in Windows 10?
  5. Giáng sinh sớm với khuyến mại 75% OFF từ Hostgator
  6. Creative Cloud 2014 – Adobe CC 2014 Direct Download Links
  7. PHP Random Quotes – Random Text script

Comments

Leave A Reply