PHP – Convert number to text

0

Mình xin giới thiệu tới các bạn code chuyển đổi từ số sang chữ (number to text) bằng PHP. Ví dụ bạn muốn đọc dãy số: 12345, khi dùng hàm này chuyển, các bạn sẽ được chữ là Mười hai nghìn ba trăm bốn mươi lăm. Hàm này rất hữu ích với các bạn đang viết code PHP có liên quan tới chuyển đổi qua lại giữa chữ và số, nhất là trong kế toán.

Demo: http://demo.bienthuy.com/php/php-convert-number-to-text

Download PHP – Convert number to text: http://yyen.info/fnj3A2vWBA

PHP – Convert number to text
5 - 1190 vote[s]

Same tags:

  1. Tạo hệ thống vote giống youtube
  2. PHP Random Quotes – Random Text script

Other Posts you may be interested in:

  1. Trận đánh phủ đầu của nhà Trần trên đất Nguyên Mông
  2. PHP Smart download – Hide real files path
  3. PHP Random String Generator, Random Value from Array
  4. Fix: Windows 10 Start Menu not work
  5. Các loại vacxin cần thiết phải tiêm phòng cho trẻ
  6. How to edit the Hosts file on Mac OS X
  7. 26 điều bạn nên “có kiêng” để “có lành”
Cập nhật lúc: 15:48:35 PM, 9th September 2014

Comments

Leave A Reply