Microsoft excel cannot open or save

Lỗi “Microsoft excel cannot open or save any more documents because there is not enough available memory or disk space” xảy ra do 2 nguyên nhân.
Một là do thiếu bộ nhớ.
Hai là do file Microsoft excel bạn tải về từ internet hoặc copy từ máy khác. Không phải file được tạo trên máy mình.
Do đó, bạn phải tìm hiểu xem lỗi do nguyên nhân nào. Nếu do thiếu bộ nhớ thì tắt bớt các chương trình đang chạy. Nếu không phải do bộ nhớ thì chỉ có thể do nguyên nhân số 2.
Để kiểm tra bộ nhớ thì bạn có thể nhấn Ctrl +Alt+Delete. Một bảng Task Manager sẽ hiện ra. Chuyển sang Tab Performance các bạn sẽ thấy tình trạng RAM trống như hình dưới.
Nếu RAM quá ít thì có thể do thiếu bộ nhớ.

Kiểm tra tình trạng bộ nhớ trên máy tính Windows
Kiểm tra tình trạng bộ nhớ trên máy tính Windows @ BienThuy.Com

Một thủ thuật nhỏ là lỗi này xảy ra hầu hết với các file không phải được tạo trên máy mình. Để sửa lỗi “microsoft excel cannot open or save” thì bạn hãy đọc bài viết dưới đây. Bài viết sẽ hướng dẫn chi tiết cách khắc phục.