Quy y Tam Bảo

Không phải ai cũng có thể quy y. Về cơ bản, những người đủ hành vi nhận thức và lớn hơn 13 tuổi đều có thể Quy y.
Bạn hãy tìm đọc bài Người trẻ có thể Quy y không? để tìm hiểu rõ hơn về việc Quy y có lợi ích gì và tại sao càng trẻ thì các bạn càng nên sớm Quy y.