Như các bạn đã biết, hiện tại thì Microsoft chỉ cho phép các bạn download Windows 10. Các bản windows bạn được phép chỉ có bao gồm Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Home N, Windows 10 Pro N …Nếu các bạn muốn download Windows 7, windows 8.1 thì làm cách nào? Bài viết này hướng dẫn bạn cách download Windows XP, win 7 iso, win 7 ultimate iso, win 7 home premium oa iso, win 7 pro iso, win 7 professional 64 bit iso, win 8.1 trực tiếp từ Microsoft.

Đầu tiên các bạn vào trang download của Windows: https://www.microsoft.com/*/software-download/techbench lưu ý là trong link này bạn cần thay dấu * bằng ngôn ngữ bạn muốn down, ví dụ English là en-us, tiếng Việt là vi-vn. Mình làm ví dụ trên bản tiếng Anh cho chuẩn nhé,

Link sẽ là: https://www.microsoft.com/en-us/software-download/techbench

Download Win 7 iso – step by step guide

Bạn vào mặc định thì nó chỉ hiện có mấy bản Windows 10 thế này:

Cách download Windows XP, Windows 7, 8.1 trực tiếp từ Microsoft
Win 7 iso download – Download các bản win 7 pro, home premium, ultimate iso file. 

Bây giờ bạn nhấn phím F12 trên bàn phím để mở công cụ Developer Tools, hầu hết các trình duyệt đều dùng phím F12 để mở Developer Tools.
Bạn sẽ thấy nó như hình này:

Cách download Windows XP, Windows 7, 8.1 trực tiếp từ Microsoft
Cách download Windows XP, Windows 7, 8.1 trực tiếp từ Microsoft

Các bạn nhấn chuột vào mục Console như khoanh tròn trong hình bên trên. Bây giờ, các bạn copy đoạn code bên dưới đây, dán vào dấu nhắc trong mục Console bên trên.

(function() {
'use strict';    
var _0x5c09=["product-edition","getElementById","innerHTML","<option value=''>Select edition</option>\
<optgroup label='Windows 7 SP1 (build 7601.17514)'>\
<option value='28'>Windows 7 Starter SP1</option>\
<option value='92'>Windows 7 Starter SP1 COEM</option>\
<option value='2'>Windows 7 Home Basic SP1</option>\
<option value='83'>Windows 7 Home Basic SP1 COEM</option>\
<option value='85'>Windows 7 Home Basic SP1 COEM GGK</option>\
<option value='6'>Windows 7 Home Premium SP1</option>\
<option value='87'>Windows 7 Home Premium SP1 COEM</option>\
<option value='88'>Windows 7 Home Premium SP1 COEM GGK</option>\
<option value='20'>Windows 7 Home Premium K SP1</option>\
<option value='89'>Windows 7 Home Premium K SP1 COEM</option>\
<option value='10'>Windows 7 Home Premium N SP1</option>\
<option value='86'>Windows 7 Home Premium N SP1 COEM</option>\
<option value='22'>Windows 7 Home Premium KN SP1</option>\
<option value='97'>Windows 7 Home Premium KN SP1 COEM</option>\
<option value='4'>Windows 7 Professional SP1</option>\
<option value='91'>Windows 7 Professional SP1 COEM</option>\
<option value='16'>Windows 7 Professional K SP1</option>\
<option value='12'>Windows 7 Professional N SP1</option>\
<option value='90'>Windows 7 Professional N SP1 COEM</option>\
<option value='18'>Windows 7 Professional KN SP1</option>\
<option value='98'>Windows 7 Professional KN SP1 COEM</option>\
<option value='8'>Windows 7 Ultimate SP1</option>\
<option value='96'>Windows 7 Ultimate SP1 COEM</option>\
<option value='26'>Windows 7 Ultimate K SP1</option>\
<option value='93'>Windows 7 Ultimate K SP1 COEM</option>\
<option value='14'>Windows 7 Ultimate N SP1</option>\
<option value='95'>Windows 7 Ultimate N SP1 COEM</option>\
<option value='24'>Windows 7 Ultimate KN SP1</option>\
<option value='94'>Windows 7 Ultimate KN SP1 COEM</option></optgroup>\
<optgroup label='Windows 8.1 with Update 1 (build 9600.17031)'>\
<option value='68'>Windows 8.1 Professional LE</option>\
<option value='69'>Windows 8.1 Professional LE K</option>\
<option value='71'>Windows 8.1 Professional LE N</option>\
<option value='70'>Windows 8.1 Professional LE KN</option></optgroup>\
<optgroup label='Windows 8.1 with Update 3 (build 9600.17415)'>\
<option value='48'>Windows 8.1 Single Language</option>\
<option value='52'>Windows 8.1</option>\
<option value='61'>Windows 8.1 K</option>\
<option value='55'>Windows 8.1 N</option>\
<option value='62'>Windows 8.1 KN</option></optgroup>\
<optgroup label='Windows 10 Threshold 1 (build 10240.16384)'>\
<option value='82'>Windows 10 Single Language</option>\
<option value='79'>Windows 10</option>\
<option value='81'>Windows 10 N</option>\
<option value='80'>Windows 10 KN</option>\
<option value='75'>Windows 10 Education</option>\
<option value='77'>Windows 10 Education N </option>\
<option value='76'>Windows 10 Education KN</option>\
<option value='78'>Windows 10 China Get Genuine</option></optgroup>\
<optgroup label='Windows 10 Threshold 2 (build 10586.0)'>\
<option value='106'>Windows 10 Single Language</option>\
<option value='99'>Windows 10</option>\
<option value='105'>Windows 10 N</option>\
<option value='104'>Windows 10 KN</option>\
<option value='100'>Windows 10 Education</option>\
<option value='102'>Windows 10 Education N</option>\
<option value='101'>Windows 10 Education KN</option>\
<option value='103'>Windows 10 China Get Genuine</option></optgroup>\
<optgroup label='Windows 10 (Updated Feb 2016) Threshold 2 (build 10586.103)'>\
<option value='116'>Windows 10 Single Language</option>\
<option value='109'>Windows 10</option>\
<option value='115'>Windows 10 N</option>\
<option value='114'>Windows 10 KN</option>\
<option value='110'>Windows 10 Education</option>\
<option value='112'>Windows 10 Education N</option>\
<option value='111'>Windows 10 Education KN</option>\
<option value='113'>Windows 10 China Get Genuine</option></optgroup>\
<optgroup label='Windows 10 (Updated Apr 2016) Threshold 2 (build 10586.162)'>\
<option value='184'>Windows 10 Single Language</option>\
<option value='178'>Windows 10</option>\
<option value='183'>Windows 10 N</option>\
<option value='182'>Windows 10 KN</option>\
<option value='179'>Windows 10 Education</option>\
<option value='181'>Windows 10 Education N</option>\
<option value='180'>Windows 10 Education KN</option>\
<option value='185'>Windows 10 China Get Genuine</option></optgroup>\
<optgroup label='Windows 10 Insider Preview Redstone 1 (build 14295.1000)'>\
<option value='120'>Windows 10 Core Single Language Insider Preview - Build 14295</option>\
<option value='119'>Windows 10 Client Insider Preview - Build 14295</option>\
<option value='121'>Windows 10 Education Insider Preview - Build 14295</option>\
<option value='122'>Windows 10 Enterprise VL Insider Preview - Build 14295</option>\
<option value='118'>Windows 10 China Only Insider Preview - Build 14295</option></optgroup>\
<optgroup label='Windows 10 Insider Preview Redstone 1 (build 14332.1001)'>\
<option value='126'>Windows 10 Client Insider Preview - Build 14332</option>\
<option value='127'>Windows 10 Enterprise VL Insider Preview - Build 14332</option></optgroup>\
<optgroup label='Windows 10 Insider Preview Redstone 1 (build 14342.1000)'>\
<option value='175'>Windows 10 Core Single Language Insider Preview - Build 14342</option>\
<option value='174'>Windows 10 Client Insider Preview - Build 14342</option>\
<option value='176'>Windows 10 Education Insider Preview - Build 14342</option>\
<option value='177'>Windows 10 Enterprise VL Insider Preview - Build 14342</option>\
<option value='173'>Windows 10 China Only Insider Preview - Build 14342</option></optgroup>\
<optgroup label='Windows 10 Insider Preview Redstone 1 (build 14366.0)'>\
<option value='230'>Windows 10 Core Single Language Insider Preview - Build 14366</option>\
<option value='229'>Windows 10 Client Insider Preview - Build 14366</option>\
<option value='231'>Windows 10 Education Insider Preview - Build 14366</option>\
<option value='232'>Windows 10 Enterprise VL Insider Preview - Build 14366</option>\
<option value='228'>Windows 10 China Only Insider Preview - Build 14366</option></optgroup>\
<optgroup label='Windows 10 Insider Preview Redstone 1 (build 14372.0)'>\
<option value='239'>Windows 10 Core Single Language Insider Preview - Build 14372</option>\
<option value='238'>Windows 10 Client Insider Preview - Build 14372</option>\
<option value='240'>Windows 10 Education Insider Preview - Build 14372</option>\
<option value='241'>Windows 10 Enterprise VL Insider Preview - Build 14372</option>\
<option value='237'>Windows 10 China Only Insider Preview - Build 14372</option></optgroup>\
<optgroup label='Windows 10 IoT Core Threshold 2 (build 10586.0)'>\
<option value='107'>Windows 10 IoT Core - Build 10586</option></optgroup>\
<optgroup label='Windows 10 IoT Core Insider Preview Redstone 1'>\
<option value='108'>Windows 10 IoT Core Insider Preview - Build 14262</option>\
<option value='117'>Windows 10 IoT Core Insider Preview - Build 14279</option>\
<option value='123'>Windows 10 IoT Core Insider Preview - Build 14295</option>\
<option value='124'>Windows 10 IoT Core Insider Preview - Build 14322</option>\
<option value='125'>Windows 10 IoT Core Insider Preview - Build 14328</option>\
<option value='128'>Windows 10 IoT Core Insider Preview - Build 14342</option>\
<option value='233'>Windows 10 IoT Core Insider Preview - Build 14366</option>\
<option value='236'>Windows 10 IoT Core Insider Preview - Build 14376</option></optgroup>\
<optgroup label='Microsoft Office 2007 (MSO 12.0.4518.1014)'>\
<option value='225'>Office Home and Student 2007</option>\
<option value='224'>Office Professional 2007</option>\
<option value='227'>Office Professional 2007 FPP</option>\
<option value='226'>Office Small Business 2007</option></optgroup>\
<optgroup label='Microsoft Office 2010 SP1 (MSO 14.0.6023.1000)'>\
<option value='234'>Office 2010 Academic</option>\
<option value='193'>Office Home and Business 2010</option>\
<option value='195'>Office Home and Student 2010</option>\
<option value='197'>Office Personal 2010</option>\
<option value='198'>Office Professional 2010</option>\
<option value='235'>Office Pro Plus 2010 Academic</option>\
<option value='186'>Access 2010</option>\
<option value='188'>Excel 2010</option>\
<option value='190'>Excel Home and Student 2010</option>\
<option value='192'>InfoPath 2010</option>\
<option value='200'>OneNote 2010</option>\
<option value='202'>OneNote Home and Student 2010</option>\
<option value='203'>Outlook 2010</option>\
<option value='205'>PowerPoint 2010</option>\
<option value='207'>PowerPoint Home and Student 2010</option>\
<option value='208'>Project 2010</option>\
<option value='210'>Project Professional 2010</option>\
<option value='212'>Publisher 2010</option>\
<option value='214'>Visio Premium 2010</option>\
<option value='215'>Visio Professional 2010</option>\
<option value='217'>Visio Standard 2010</option>\
<option value='219'>Word 2010</option>\
<option value='221'>Word Home and Student 2010</option></optgroup>\
<optgroup label='Microsoft Office 2010 Tech Guarantee (MSO 14.0.5128.5000)'>\
<option value='194'>Office Home and Business 2010 Tech Guarantee</option>\
<option value='196'>Office Home and Student 2010 Tech Guarantee</option>\
<option value='199'>Office Professional 2010 Tech Guarantee</option>\
<option value='187'>Access 2010 Tech Guarantee</option>\
<option value='189'>Excel 2010 Tech Guarantee</option>\
<option value='191'>Excel Home and Student 2010 Tech Guarantee</option>\
<option value='201'>OneNote 2010 Tech Guarantee</option>\
<option value='204'>Outlook 2010 Tech Guarantee</option>\
<option value='206'>PowerPoint 2010 Tech Guarantee</option>\
<option value='209'>Project 2010 Tech Guarantee</option>\
<option value='211'>Project Professional 2010 Tech Guarantee</option>\
<option value='213'>Publisher 2010 Tech Guarantee</option>\
<option value='216'>Visio Professional 2010 TechG</option>\
<option value='218'>Visio Standard 2010 Tech Guarantee</option>\
<option value='220'>Word 2010 Tech Guarantee</option></optgroup>\
<optgroup label='Microsoft Office 2011 for Mac OS (MSO 14.5.2)'>\
<option value='223'>Office Mac Home Business 1 PK 2011</option>\
<option value='222'>Office Mac Home and Student 2011</option></optgroup>\
","backgroundColor","style","white","color","black","fontFamily","default","submit-product-edition","Confirm","go to https://wzor.net/ or https://twitter.com/WZorNET or https://twitter.com/nummerok or https://twitter.com/rg-adguard :D","log"],_0x1d62=[_0x5c09[0],_0x5c09[1],_0x5c09[2],_0x5c09[3],_0x5c09[4],_0x5c09[5],_0x5c09[6],_0x5c09[7],_0x5c09[8],_0x5c09[9],_0x5c09[10],_0x5c09[11],_0x5c09[12]],edititonbox=document[_0x1d62[1]](_0x1d62[0]);edititonbox[_0x1d62[2]]=_0x1d62[3],edititonbox[_0x1d62[5]][_0x1d62[4]]=_0x1d62[6],edititonbox[_0x1d62[5]][_0x1d62[7]]=_0x1d62[8],edititonbox[_0x1d62[5]][_0x1d62[9]]=_0x1d62[10],document[_0x1d62[1]](_0x1d62[11])[_0x1d62[2]]=_0x1d62[12],console[_0x5c09[14]](_0x5c09[13]);
})();

 

Nhấn Enter, sau đó click chọn vào mục Select Edition bên trái màn hình, ta sẽ thấy đầy đủ các bản Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, các bản Officé, kể cả bản Officé 2007 cũng có.
Chọn phiên bản mình muốn download, sau đó nhấn Confirm.

Một mục mới: Select the product language cho phép bạn chọn ngôn ngữ cho bản muốn download

Hãy chọn ngôn ngữ rồi nhấn Confirm.

Lựa chọn ngôn ngữ

Lựa chọn ngôn ngữLink download sẽ hiện ra thế này:

Link download trực tiếp Windows 7, 8.1, 10 từ Microsoft
Win 7 iso download

 

4.6/5 - (6263 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *