Most people download the trials by signing up for the free level of CC membership and using the Creative Cloud Desktop app to select and download any or all of these products, although with the Adobe CC Direct Download Links, no member­ship is required to access the free trials.

Please follow these instructions carefully or the links will not work!

 1. Adobe recommends temporarily turning off any surfing restrictions you might have running, like site or cookie blocking, filtering, firewalls or antivirus software.
 2. Click HERE to visit this page first, before clicking any of the links in the table below – this is critical!
 3. If asked, sign in with your Adobe ID or take a minute to create one for yourself.
 4. Now close any windows that popped up and cancel any downloads that started.
 5. OK! Now you’re logged in at Adobe with the trials cookie set, so you can instantly download any of the software below. Just make sure you have enough disk space.
 6. Download the files either by clicking directly on the DDL links, or by right-clicking and choosing “Save Link As…” on the popup menu – and save all files to the same place.

 Adobe CC Direct Download Links

[accordions]

Tiếng Việt

Vui lòng đọc kỹ và làm theo đúng các hướng dẫn sau đây, nếu không có thể các bạn sẽ gặp lỗi khi tải file!

 1. Adobe khuyến cáo tạm thời tắt bất kỳ bộ chặn site hay cookie, quảng cáo nào đang chạy, ví dụ như tường lửa, bộ chặn quảng cáo AdBlock hoặc phần mềm chống virus.
 2. Đầu tiên nhấn vào trang này để đăng nhập, trước khi bắt đầu tải bất kỳ phần mềm nào theo link ở bên dưới – ĐÂY LÀ YÊU CẦU BẮT BUỘC!
 3. Nếu được yêu cầu, hãy login bằng tài khoản Adobe của bạn, hoặc có thể tạo tài khoản Adobe để sử dụng nếu bạn chưa có tài khoản Adobe.
 4. Bây giờ ĐÓNG bất cứ trình duyệt hay popup nào được mở ra và HỦY BỎ bất cứ quá trình Download nào đang tiến hành (của Adobe).
 5. Như vậy bạn đã đăng nhập ở Adobe với cookie của tài khoản dùng thử, bây giờ bạn có thể tải trực tiếp những phần mềm bạn cần từ máy chủ của Adobe.
 6. Tải link phần mềm bạn cần bằng cách click trực tiếp vào link trong bảng bên dưới hoặc click chuột phải vào link đó rồi chọn “Save Link As…“. Nếu bạn có IDM, có thể nó sẽ bắt link trực tiếp (không tải bằng cách nhấn chuột phải chọn Download with IDM nhé, vì nó còn phải chạy qua server của Adobe để check cookie xem bạn đã login chưa.)

Link tải trực tiếp Creative Cloud – Adobe CC  – Tất cả các ngôn ngữ

Adobe CC Direct Download Windows Mac OS
Size Files Size File
Vui lòng xem kỹYêu cầu hệ thống để chắc chắn máy bạn có thể cài phần mềm của Adobe.Dấu **** có nghĩa là không có File 1 – Bạn hãy dùng phần mềm Winrar để giải nén File 2.
Photoshop CC (32-bit) 711 MB **** File 2
Photoshop CC (64-bit) 740 MB **** File 2 801 MB File 1
Illustrator CC (32-bit) 1.6 GB **** File 2
Illustrator CC (64-bit) 1.6 GB **** File 2 1.6 GB File 1
InDesign CC (32-bit) 454 MB **** File 2
InDesign CC (64-bit) 455 MB **** File 2 513 MB File 1
InCopy CC (32-bit) 443 MB **** File 2
InCopy CC (64-bit) 446 MB **** File 2 497 MB File 1
Dreamweaver CC (32-bit) 320 MB File 1 303 MB File 1
Dreamweaver CC (64-bit) 378 MB File 1 283 MB File 1
Flash Professional CC 755 MB File 1 822 MB File 1
Premiere Pro CC 914 MB **** File 2 1.0 GB File 1
After Effects CC 951 MB **** File 2 1.0 GB File 1
Audition CC 293 MB File 1 308 MB File 1
Prelude CC 512 MB File 1 518 MB File 1
SpeedGrade CC 341 MB File 1 371 MB File 1
Media Encoder CC 555 MB File 1 689 MB File 1
Adobe Muse CC 95 MB **** File 1 169 MB File 1
Edge Animate CC 131 MB File 1 130 MB File 1
Edge Code CC Preview 37 MB **** File 2 43 MB File 1
Edge Inspect CC 30 MB **** File 2 28 MB File 1
Edge Reflow CC Preview 32 MB **** File 2 33 MB File 1
Adobe Scout CC 17 MB **** File 2 13 MB File 1
Adobe Drive CC 375 MB **** File 2 214 MB File 1
Bridge CC (32-bit) 314 MB File 1 File 2
Bridge CC (64-bit) 349 MB File 1 File 2 370 MB File 1
Extension Manager CC 108 MB File 1 File 2 103 MB File 1
CC Desktop App 3 MB File 1 2 MB File 1
Những phần mềm bổ trợ khác có trong Creative Cloud
Fireworks CS6 438 MB File 1 627 MB File 1
Encore CS6 (readme) 1.1 GB File 1 File 2 1.6 GB File 1
Flash Builder 4.7 Premium 1.0 GB File 1 1.1 GB File 1
Acrobat DC Pro (April 2015) 545 MB File 1 518 MB File 1
Lightroom CC 2015 (LR 6) 744 MB File 1 727 MB File 1
Adobe Camera Raw 9 142 MB **** File 2 110 MB File 1
ExtendScript Toolkit 94 MB File 1 96 MB File 1
Exchange Panel Toolkit 79 MB File 1 File 2 90 MB File 1
Creative Cloud Packager 3 MB File 1 4 MB File 1
Adobe Gaming SDK 296 MB File 1 315 MB File 1
Touch App Plugins 4 MB File 1 8 MB File 1
Older Versions Available
Acrobat XI Pro (October 2012) 498 MB File 1 File 2 585 MB File 1
Lightroom 5.7.1 (32-bit) 461 MB **** File 2
Lightroom 5.7.1 (64-bit) 480 MB **** File 2 531 MB File 1
Adobe Camera Raw 8.8 131 MB **** File 2 131 MB File 1

English

Creative Cloud – Adobe CC Download Links – ALL Languages

Adobe CC Direct Download Windows Mac OS
Size Files Size File
See the CC System Requirements for complete platform information.**** = There is no File 1 – just use a utility like Winrar to extract File 2.
Photoshop CC (32-bit) 711 MB **** File 2
Photoshop CC (64-bit) 740 MB **** File 2 801 MB File 1
Illustrator CC (32-bit) 1.6 GB **** File 2
Illustrator CC (64-bit) 1.6 GB **** File 2 1.6 GB File 1
InDesign CC (32-bit) 454 MB **** File 2
InDesign CC (64-bit) 455 MB **** File 2 513 MB File 1
InCopy CC (32-bit) 443 MB **** File 2
InCopy CC (64-bit) 446 MB **** File 2 497 MB File 1
Dreamweaver CC (32-bit) 320 MB File 1 303 MB File 1
Dreamweaver CC (64-bit) 378 MB File 1 283 MB File 1
Flash Professional CC 755 MB File 1 822 MB File 1
Premiere Pro CC 914 MB **** File 2 1.0 GB File 1
After Effects CC 951 MB **** File 2 1.0 GB File 1
Audition CC 293 MB File 1 308 MB File 1
Prelude CC 512 MB File 1 518 MB File 1
SpeedGrade CC 341 MB File 1 371 MB File 1
Media Encoder CC 555 MB File 1 689 MB File 1
Adobe Muse CC 95 MB **** File 1 169 MB File 1
Edge Animate CC 131 MB File 1 130 MB File 1
Edge Code CC Preview 37 MB **** File 2 43 MB File 1
Edge Inspect CC 30 MB **** File 2 28 MB File 1
Edge Reflow CC Preview 32 MB **** File 2 33 MB File 1
Adobe Scout CC 17 MB **** File 2 13 MB File 1
Adobe Drive CC 375 MB **** File 2 214 MB File 1
Bridge CC (32-bit) 314 MB File 1 File 2
Bridge CC (64-bit) 349 MB File 1 File 2 370 MB File 1
Extension Manager CC 108 MB File 1 File 2 103 MB File 1
CC Desktop App 3 MB File 1 2 MB File 1
Other Tools Included in Creative Cloud
Fireworks CS6 438 MB File 1 627 MB File 1
Encore CS6 (readme) 1.1 GB File 1 File 2 1.6 GB File 1
Flash Builder 4.7 Premium 1.0 GB File 1 1.1 GB File 1
Acrobat DC Pro (April 2015) 545 MB File 1 518 MB File 1
Lightroom CC 2015 (LR 6) 744 MB File 1 727 MB File 1
Adobe Camera Raw 9 142 MB **** File 2 110 MB File 1
ExtendScript Toolkit 94 MB File 1 96 MB File 1
Exchange Panel Toolkit 79 MB File 1 File 2 90 MB File 1
Creative Cloud Packager 3 MB File 1 4 MB File 1
Adobe Gaming SDK 296 MB File 1 315 MB File 1
Touch App Plugins 4 MB File 1 8 MB File 1
Older Versions Available
Acrobat XI Pro (October 2012) 498 MB File 1 File 2 585 MB File 1
Lightroom 5.7.1 (32-bit) 461 MB **** File 2
Lightroom 5.7.1 (64-bit) 480 MB **** File 2 531 MB File 1
Adobe Camera Raw 8.8 131 MB **** File 2 131 MB File 1
[/accordions]
5/5 - (5036 bình chọn)

One thought on “Creative Cloud – Adobe CC Direct Download Links

 1. Mohamed El Kholy says:

  Thank you very very much! You’ve just saved my life :)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *