Creative Cloud 2014 – Adobe CC 2014 Direct Download Links

1

Please follow these instructions carefully or the links will not work!

 1. Adobe recommends temporarily turning off any surfing restrictions you might have running, like site or cookie blocking, filtering, firewalls or antivirus software.
 2. Click HERE to visit this page first, before clicking any of the links in the table below – this is critical!
 3. If asked, sign in with your Adobe ID or take a minute to create one for yourself.
 4. Now close any windows that popped up and cancel any downloads that started.
 5. OK! Now you’re logged in at Adobe with the trials cookie set, so you can instantly download any of the software below. Just make sure you have enough disk space.
 6. Download the files either by clicking directly on the DDL links, or by right-clicking and choosing “Save Link As…” on the popup menu – and save all files to the same place.

 Adobe CC 2014 Direct Download Links

Tiếng Việt
Vui lòng đọc kỹ và làm theo đúng các hướng dẫn sau đây, nếu không có thể các bạn sẽ gặp lỗi khi tải file!

 1. Adobe khuyến cáo tạm thời tắt bất kỳ bộ chặn site hay cookie, quảng cáo nào đang chạy, ví dụ như tường lửa, bộ chặn quảng cáo AdBlock hoặc phần mềm chống virus.
 2. Đầu tiên nhấn vào trang này để đăng nhập, trước khi bắt đầu tải bất kỳ phần mềm nào theo link ở bên dưới – ĐÂY LÀ YÊU CẦU BẮT BUỘC!
 3. Nếu được yêu cầu, hãy login bằng tài khoản Adobe của bạn, hoặc có thể tạo tài khoản Adobe để sử dụng nếu bạn chưa có tài khoản Adobe.
 4. Bây giờ ĐÓNG bất cứ trình duyệt hay popup nào được mở ra và HỦY BỎ bất cứ quá trình Download nào đang tiến hành (của Adobe).
 5. Như vậy bạn đã đăng nhập ở Adobe với cookie của tài khoản dùng thử, bây giờ bạn có thể tải trực tiếp những phần mềm bạn cần từ máy chủ của Adobe.
 6. Tải link phần mềm bạn cần bằng cách click trực tiếp vào link trong bảng bên dưới hoặc click chuột phải vào link đó rồi chọn “Save Link As…“. Nếu bạn có IDM, có thể nó sẽ bắt link trực tiếp (không tải bằng cách nhấn chuột phải chọn Download with IDM nhé, vì nó còn phải chạy qua server của Adobe để check cookie xem bạn đã login chưa.)

Link tải trực tiếp Creative Cloud 2014 – Adobe CC 2014 – Tất cả các ngôn ngữ

Adobe CC 2014
Direct Downloads
WindowsMac OS
SizeFilesSizeFile
Vui lòng xem kỹYêu cầu hệ thống để chắc chắn máy bạn có thể cài phần mềm của Adobe.Dấu **** có nghĩa là không có File 1 – Bạn hãy dùng phần mềm Winrar để giải nén File 2.
Photoshop CC 2014 (32-bit)711 MB****File 2
Photoshop CC 2014 (64-bit)740 MB****File 2801 MBFile 1
Illustrator CC 2014 (32-bit)1.6 GB****File 2
Illustrator CC 2014 (64-bit)1.6 GB****File 21.6 GBFile 1
InDesign CC 2014 (32-bit)454 MB****File 2
InDesign CC 2014 (64-bit)455 MB****File 2513 MBFile 1
InCopy CC 2014 (32-bit)443 MB****File 2
InCopy CC 2014 (64-bit)446 MB****File 2497 MBFile 1
Dreamweaver CC 2014 (32-bit)320 MBFile 1303 MBFile 1
Dreamweaver CC 2014 (64-bit)378 MBFile 1283 MBFile 1
Flash Professional CC 2014755 MBFile 1822 MBFile 1
Premiere Pro CC 2014914 MB****File 21.0 GBFile 1
After Effects CC 2014951 MB****File 21.0 GBFile 1
Audition CC 2014293 MBFile 1308 MBFile 1
Prelude CC 2014512 MBFile 1518 MBFile 1
SpeedGrade CC 2014341 MBFile 1371 MBFile 1
Media Encoder CC 2014555 MBFile 1689 MBFile 1
Adobe Muse CC 201495 MB****File 1169 MBFile 1
Edge Animate CC 2014131 MBFile 1130 MBFile 1
Edge Code CC Preview37 MB****File 243 MBFile 1
Edge Inspect CC30 MB****File 228 MBFile 1
Edge Reflow CC Preview32 MB****File 233 MBFile 1
Adobe Scout CC17 MB****File 213 MBFile 1
Adobe Drive CC375 MB****File 2214 MBFile 1
Bridge CC (32-bit)314 MBFile 1File 2
Bridge CC (64-bit)349 MBFile 1File 2370 MBFile 1
Extension Manager CC108 MBFile 1File 2103 MBFile 1
CC Desktop App3 MBFile 12 MBFile 1
Những phần mềm bổ trợ khác có trong Creative Cloud 2014
Fireworks CS6438 MBFile 1627 MBFile 1
Encore CS6 (readme)1.1 GBFile 1File 21.6 GBFile 1
Flash Builder 4.7 Premium1.0 GBFile 11.1 GBFile 1
Acrobat DC Pro (April 2015)545 MBFile 1518 MBFile 1
Lightroom CC 2015 (LR 6)744 MBFile 1727 MBFile 1
Adobe Camera Raw 9142 MB****File 2110 MBFile 1
ExtendScript Toolkit94 MBFile 196 MBFile 1
Exchange Panel Toolkit79 MBFile 1File 290 MBFile 1
Creative Cloud Packager3 MBFile 14 MBFile 1
Adobe Gaming SDK296 MBFile 1315 MBFile 1
Touch App Plugins4 MBFile 18 MBFile 1
Older Versions Available
Acrobat XI Pro (October 2012)498 MBFile 1File 2585 MBFile 1
Lightroom 5.7.1 (32-bit)461 MB****File 2
Lightroom 5.7.1 (64-bit)480 MB****File 2531 MBFile 1
Adobe Camera Raw 8.8131 MB****File 2131 MBFile 1
English

Creative Cloud 2014 – Adobe CC 2014 Download Links – ALL Languages

Adobe CC 2014
Direct Downloads
WindowsMac OS
SizeFilesSizeFile
See the CC System Requirements for complete platform information.**** = There is no File 1 – just use a utility like Winrar to extract File 2.
Photoshop CC 2014 (32-bit)711 MB****File 2
Photoshop CC 2014 (64-bit)740 MB****File 2801 MBFile 1
Illustrator CC 2014 (32-bit)1.6 GB****File 2
Illustrator CC 2014 (64-bit)1.6 GB****File 21.6 GBFile 1
InDesign CC 2014 (32-bit)454 MB****File 2
InDesign CC 2014 (64-bit)455 MB****File 2513 MBFile 1
InCopy CC 2014 (32-bit)443 MB****File 2
InCopy CC 2014 (64-bit)446 MB****File 2497 MBFile 1
Dreamweaver CC 2014 (32-bit)320 MBFile 1303 MBFile 1
Dreamweaver CC 2014 (64-bit)378 MBFile 1283 MBFile 1
Flash Professional CC 2014755 MBFile 1822 MBFile 1
Premiere Pro CC 2014914 MB****File 21.0 GBFile 1
After Effects CC 2014951 MB****File 21.0 GBFile 1
Audition CC 2014293 MBFile 1308 MBFile 1
Prelude CC 2014512 MBFile 1518 MBFile 1
SpeedGrade CC 2014341 MBFile 1371 MBFile 1
Media Encoder CC 2014555 MBFile 1689 MBFile 1
Adobe Muse CC 201495 MB****File 1169 MBFile 1
Edge Animate CC 2014131 MBFile 1130 MBFile 1
Edge Code CC Preview37 MB****File 243 MBFile 1
Edge Inspect CC30 MB****File 228 MBFile 1
Edge Reflow CC Preview32 MB****File 233 MBFile 1
Adobe Scout CC17 MB****File 213 MBFile 1
Adobe Drive CC375 MB****File 2214 MBFile 1
Bridge CC (32-bit)314 MBFile 1File 2
Bridge CC (64-bit)349 MBFile 1File 2370 MBFile 1
Extension Manager CC108 MBFile 1File 2103 MBFile 1
CC Desktop App3 MBFile 12 MBFile 1
Other Tools Included in Creative Cloud 2014
Fireworks CS6438 MBFile 1627 MBFile 1
Encore CS6 (readme)1.1 GBFile 1File 21.6 GBFile 1
Flash Builder 4.7 Premium1.0 GBFile 11.1 GBFile 1
Acrobat DC Pro (April 2015)545 MBFile 1518 MBFile 1
Lightroom CC 2015 (LR 6)744 MBFile 1727 MBFile 1
Adobe Camera Raw 9142 MB****File 2110 MBFile 1
ExtendScript Toolkit94 MBFile 196 MBFile 1
Exchange Panel Toolkit79 MBFile 1File 290 MBFile 1
Creative Cloud Packager3 MBFile 14 MBFile 1
Adobe Gaming SDK296 MBFile 1315 MBFile 1
Touch App Plugins4 MBFile 18 MBFile 1
Older Versions Available
Acrobat XI Pro (October 2012)498 MBFile 1File 2585 MBFile 1
Lightroom 5.7.1 (32-bit)461 MB****File 2
Lightroom 5.7.1 (64-bit)480 MB****File 2531 MBFile 1
Adobe Camera Raw 8.8131 MB****File 2131 MBFile 1
Creative Cloud 2014 – Adobe CC 2014 Direct Download Links
5 - 1189 vote[s]

Same tags:

 1. Adobe CC 2016 Direct Download Links

Other Posts you may be interested in:

 1. Đoán giới tinh thai nhi qua tuổi mẹ và tháng thụ thai
 2. 33 điều phải kiêng kỵ đặc biệt về tâm linh
 3. PHP Create Thumbnail – PHP thumbnail generator
 4. Tăng tốc độ Copy/Move files với TeraCopy 2.3
 5. Tăng tốc máy tính với CCleaner và vài thủ thuật nhỏ
 6. Nam y chữa nội, ngoại thương sưng tím, bầm dập, do bị đòn, ngã
 7. Hosting – Namecheap shared hosting
Cập nhật lúc: 23:03:51 PM, 23rd October 2015

Comments

1 Comment

Leave A Reply