Bực mình nhất là bọn chuyên đi spam đăng ký, spam comment hoặc spam form.  Biên Thùy tổng hợp lại danh sách những IP chuyên đi spam đăng ký hoặc spam form trên site của bạn. Bạn nên cân nhắc chặn những IP này để đỡ gây phiền hà cho bạn.

Danh sách IP nên chặn vì chuyên đi spam. IP blacklist: Danh sách được cập nhật ngày 30 tháng 11 năm 2014 ( November 30th 2014)

1.52.133.67
5.144.176.59
5.153.235.251
23.94.2.18
23.94.2.102
27.153.211.63
36.248.168.242
36.250.191.109
37.59.240.10
37.203.208.40
46.118.124.27
46.105.49.29
46.105.135.167
46.105.248.93
58.55.127.228
58.68.145.39
59.59.211.106
59.59.211.206
59.59.211.208
59.59.221.18
60.221.250.170
61.163.231.198
64.79.111.61
69.197.189.13
74.117.238.164
79.215.85.
80.81.10.37
81.169.171.100
83.71.247.34
87.206.240.230
89.73.214.37
91.236.74.
91.236.75.
93.118.72.118
93.118.78.49
93.170.186.71
94.242.237.25
96.47.224.
96.47.225.
101.99.14.47
106.39.160.78
107.181.78.132
109.227.245.205
110.189.92.2
111.11.184.43
113.107.57.56
113.163.137.189
114.222.166.6
117.62.171.160
117.62.203.140
118.70.182.25
118.233.100.109
119.252.168.50
120.41.48.118
120.41.51.
121.225.159.107
121.225.162.56
121.225.168.19
121.225.201.62
121.225.201.104
122.105.115.77
124.161.94.8
128.204.198.50
146.0.74.205
155.94.131.207
167.114.23.75
173.44.37.
175.137.56.194
178.32.45.93
178.32.226.65
178.32.237.216
178.33.13.56
183.207.232.119
185.4.29.186
188.165.4.66
188.208.13.219
188.240.132.78
190.219.123.240
192.95.53.109
192.99.148.113
192.171.230.83
192.171.233.225
192.171.234.93
192.241.220.101
194.126.140.247
198.2.197.1
198.20.175.25
198.50.161.22
198.50.206.146
198.245.50.217
204.44.92.188
208.110.71.42
201.209.97.30
203.191.169.121
220.162.184.101
221.141.1.222
213.219.53.79
218.56.37.250
222.94.132.197
222.95.211.166
223.83.161.148

Xin lưu ý là có một số là dải IP chứ không phải 1 IP cụ thể nào đâu. Ví dụ 173.44.37. thì có nghĩa là toàn bộ dải IP từ 173.44.37.0 đến 173.44.37.255 đều chuyên đi Spam. Những dải IP này đôi khi không phải toàn bộ nên để hạn chế việc chặn nhầm thì bạn có thể loại nó ra, nếu bạn phát hiện IP cụ thể nào trong dải đó thì lại cho thêm vào.
Tuy nhiên, theo theo dõi của Biên Thùy thì đa số nếu đã bị BienThuy.Com cho vào dạng dải IP blacklist thì đa phần là dải IP chuyên đi spam.
Bạn có thể dễ dang chặn hết IP này bằng cách thêm code sau vào ngay đầu file .htaccess của bạn:

order allow,deny
deny from 1.52.133.67
deny from 5.144.176.59
deny from 36.248.168.242
deny from 36.250.191.109
deny from 37.59.240.10
deny from 46.118.124.27
deny from 46.105.49.29
deny from 58.55.127.228
deny from 58.68.145.39
deny from 64.79.111.61
deny from 69.197.189.13
deny from 74.117.238.164
deny from 79.215.85.
deny from 80.81.10.37
deny from 81.169.171.100
deny from 83.71.247.34
deny from 91.236.74.
deny from 91.236.75.
deny from 93.118.78.49
deny from 93.118.74.91
deny from 94.242.237.25
deny from 96.47.224.
deny from 96.47.225.
deny from 101.99.14.47
deny from 113.163.137.189
deny from 114.222.166.6
deny from 117.62.171.160
deny from 117.62.203.140
deny from 118.70.182.25
deny from 118.233.100.109
deny from 121.225.159.107
deny from 121.225.162.56
deny from 121.225.168.19
deny from 121.225.201.62
deny from 121.225.201.104
deny from 122.105.115.77
deny from 146.0.74.205
deny from 155.94.131.207
deny from 173.44.37.
deny from 178.32.45.93
deny from 178.33.13.56
deny from 185.4.29.186
deny from 188.165.4.66
deny from 190.219.123.240
deny from 192.171.230.83
deny from 192.171.233.225
deny from 192.171.234.93
deny from 194.126.140.247
deny from 198.2.197.1
deny from 198.20.175.25
deny from 198.50.206.146
deny from 198.245.50.217
deny from 204.44.92.188
deny from 208.110.71.42
deny from 192.241.220.101
deny from 201.209.97.30
deny from 203.191.169.121
deny from 222.94.132.197
deny from 222.95.211.166

allow from all

Còn đây là code chặn IP theo danh sách cụ thể, đã loại bỏ DẢI IP để tránh trường hợp block nhầm:

order allow,deny
deny from 1.52.133.67
deny from 5.144.176.59
deny from 36.248.168.242
deny from 36.250.191.109
deny from 37.59.240.10
deny from 46.118.124.27
deny from 46.105.49.29
deny from 58.55.127.228
deny from 58.68.145.39
deny from 64.79.111.61
deny from 69.197.189.13
deny from 74.117.238.164
deny from 80.81.10.37
deny from 81.169.171.100
deny from 83.71.247.34
deny from 93.118.78.49
deny from 93.118.74.91
deny from 94.242.237.25
deny from 101.99.14.47
deny from 113.163.137.189
deny from 114.222.166.6
deny from 117.62.171.160
deny from 117.62.203.140
deny from 118.70.182.25
deny from 118.233.100.109
deny from 121.225.159.107
deny from 121.225.162.56
deny from 121.225.168.19
deny from 121.225.201.62
deny from 121.225.201.104
deny from 122.105.115.77
deny from 146.0.74.205
deny from 155.94.131.207
deny from 178.32.45.93
deny from 178.33.13.56
deny from 185.4.29.186
deny from 188.165.4.66
deny from 190.219.123.240
deny from 192.171.230.83
deny from 192.171.233.225
deny from 192.171.234.93
deny from 194.126.140.247
deny from 198.2.197.1
deny from 198.20.175.25
deny from 198.50.206.146
deny from 198.245.50.217
deny from 204.44.92.188
deny from 208.110.71.42
deny from 192.241.220.101
deny from 201.209.97.30
deny from 203.191.169.121
deny from 222.94.132.197
deny from 222.95.211.166

allow from all

 

4.8/5 - (510 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *