How to fix “your credentials did not work” on Windows 10

1

Since Windows 8, Windows 8.1 or Windows 10, when you connect to a LAN computer with password protected, you may be got this error: “Your credentials did not work. The credentials that were used to connect to [computername]did not work. Please enter new credentials.”

How to fix "your credentials did not work" on Windows 10

How to fix “your credentials did not work” on Windows 10

So you cannot connect to LAN computer on LAN network. Or you want to remote desktop to a computer using Microsoft account but when you input username and the right password, you still get error: “your credentials did not work”?
Alright, in this article, BienThuy.Com will guide you how to fix this error. The trick is very simple.
When it ask for credentials, instead of input username, you input localaccount\username or if it does not work, try microsoftaccount\username and input your password. So, as you see, to fix credentials did not work is very simple. You can apply the trick to windows 8.1, windows 8, windows 10.

How to fix “your credentials did not work” on Windows 10
5 - 1190 votes

Same tags:

 1. Cách download Windows XP, Windows 7, 8.1 trực tiếp từ Microsoft
 2. How to Hide a User Account from the Welcome Screen in Windows 10
 3. How to edit hosts file in Windows 10?
 4. Fix: Windows 10 Start Menu not work
 5. Làm thế nào để boot vào Safe Mode trong windows 10?
 6. How to fix Error 0x8007045b
 7. Thủ thuật cho windows 10 chạy nhanh sau khi nâng cấp

Other Posts you may be interested in:

 1. Trận đánh phủ đầu của nhà Trần trên đất Nguyên Mông
 2. Cách khóa máy và xóa dữ liệu từ xa trên android phone
 3. Hostgator đang âm thầm khuyến mại 75% OFF
 4. Lịch thi đấu M.U ở Ngoại hạng Anh 2017-2018
 5. Cách dùng và công dụng của mật ong
 6. Hướng dẫn sửa lỗi font chữ tiếng Việt trong Microsoft Excel và Microsoft Word
 7. PHP Images Hosting Script
Cập nhật lúc: 23:49:53 PM, 26th October 2015

Comments

1 Comment

Leave A Reply