Sắp đến dịp mà tất cả chúng ta mong đợi: Black friday & Cyber Monday 2016. Đây là dịp mà các nhà cung cấp dịch vụ thường có những khuyến mại cực kỳ khủng. Ví dụ như Hostgator giảm giá 75% dịch vụ Hosting, NameCheap với chương trình Register & Transfer Domain $0.98. Dreamhost thì có 70% OFF Hosting và Free Domain. Bài viết này Biên Thùy tổng hợp khuyến mại black friday tất cả các Coupon nhân dịp Black friday & Cyber Monday.

Tổng hợp khuyến mại Black Friday:

[accordions]

Hostgator Coupons

Chương trình Nội dung Link Coupon
75% OFF Shared Hosting Link Coupon
60% OFF Shared Hosting Link Coupon
55% OFF Shared Hosting Link Coupon
 $5.99 Domain Link Coupon

NameCheap Coupons

Chương trình Nội dung Link Coupon
70% OFF Shared Hosting Link Coupon
Transfer Domain $0.98 Transfer domain to NameCheap for only $0.98. Link Coupon
Register Domain $0.98 Register any .com, .net, .info, .org domain only $0.98. Link Coupon
1 Year SSL only $0.98 1 year Comodo Positive SSL for only $0.98 Link Coupon
1 Year Hosting only $0.98 1 year basic Hosting for only $0.98 (included 1 free domain) Link Coupon

Dreamhost Coupons

Chương trình Nội dung Link Coupon
70% OFF Shared Hosting 70% OFF Shared Hosting and free 1 domain for lifetime Link Coupon

Godaddy Coupons

Chương trình Nội dung Link Coupon
Link Coupon

Domain.com Coupons

Chương trình Nội dung Link Coupon
Link Coupon

Digital Ocean Coupons

Chương trình Nội dung Link Coupon
Link Coupon

Netfirms Coupons

Chương trình Nội dung Link Coupon
Link Coupon
[/accordions]

Cyber Monday Deals:

[accordions]

Hostgator Coupons

Chương trình Nội dung Link Coupon
75% OFF Shared Hosting Link Coupon
Link Coupon
55% OFF Shared Hosting Link Coupon
Link Coupon

NameCheap Coupons

Chương trình Nội dung Link Coupon
70% OFF Shared Hosting Link Coupon
Transfer Domain $0.98 Transfer domain to NameCheap for only $0.98. Link Coupon
Register Domain $0.98 Register any .com, .net, .info, .org domain only $0.98. Link Coupon
1 Year SSL only $0.98 1 year Comodo Positive SSL for only $0.98 Link Coupon
1 Year Hosting only $0.98 1 year basic Hosting for only $0.98 (included 1 free domain) Link Coupon

Dreamhost Coupons

Chương trình Nội dung Link Coupon
70% OFF Shared Hosting 70% OFF Shared Hosting and free 1 domain for lifetime Link Coupon

Godaddy Coupons

Chương trình Nội dung Link Coupon
Link Coupon

Domain.com Coupons

Chương trình Nội dung Link Coupon
Link Coupon

Digital Ocean Coupons

Chương trình Nội dung Link Coupon
Link Coupon

Netfirms Coupons

Chương trình Nội dung Link Coupon
Link Coupon
[/accordions]
4.8/5 - (433 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *