Bài này Biên Thùy xin giới thiệu với các bạn cách dự đoán giới tính thai nhi qua tuổi mẹ và tháng thụ thai. Phương pháp này tính toán dựa trên tuổi của mẹ và của bố, cùng với tháng thụ thai để dự đoán giới tính của thai nhi.

Cách tính tuổi của bố và mẹ:

Theo lẽ thường, các bạn sẽ tính tuổi bằng cách lấy năm hiện tại trừ đi năm sinh. Ví dụ bạn nữ sinh năm 1990 , năm nay là 2018 thì bạn sẽ tính ra 2018 – 1990 = 28 tuổi. Hoặc một số trường hợp + 1 tuổi mụ bằng 29 tuổi.
Tuy nhiên, ở đây, mình tính kỹ hơn một chút. Ví dụ các bạn sinh tháng 12 năm 1990, với lại các bạn sinh tháng 1 năm 1990 lại cùng tuổi và bằng số tuổi nhau? Như thế không hợp lý lắm. Do đó mình dựa vào ngày sinh để tính tuổi. Chẳng hạn như, nếu qua sinh nhật của bạn rồi (năm hiện tại) thì bạn cộng thêm 1 tuổi, không thì để nguyên số tuổi bạn trừ được. Mình có làm một tool để các bạn tự tính tuổi theo ngày sinh và bảng màu hợp với tuổi của bạn. Các bạn tự tính tuổi của mình và của vợ / chồng, hoặc có thể dùng tool xem bói cung mệnh để tính nhé.

Cách tính tháng thụ thai:

Tháng thụ thai là tháng âm lịch và được tính là ngày trứng gặp tinh trùng. Nếu bạn nào có thể biết rõ ngày hai vợ chồng sinh hoạt, và ngày tình nghi rụng trứng thì sẽ chuẩn xác tháng thụ thai hơn.
Nếu không thì cứ dựa vào kết quả siêu âm, bao nhiêu tuần rồi trừ đi ngày hiện tại sẽ ra ngày thụ thai, từ ngày thụ thai dương lịch đó ta soi ra tháng thụ thai âm lịch.

Tiếp theo ta nghiên cứu qua chút về quẻ dịch.

Bát quái có 8 quẻ chính là Càn, Cấn, Chấn, Ly, Đoài, Khôn, Tốn, Khảm. Các quẻ này lại chia ra thành các quẻ dương và quẻ âm. Các quẻ dương là Càn, Cấn, Chấn, Khảm. Còn lại các quẻ âm là: Đoài, Ly, Khôn, Tốn.
Người xưa dựa trên các quẻ âm và quẻ dương vừa nêu để dự đoán sớm giới tính đứa trẻ sắp sinh ra là con trai hay con gái. Cốt lõi của phương pháp dự đoán sớm giới tính thai nhi qua tuổi mẹ, tuổi bố và tháng thụ thai là tính tuổi (theo âm lịch) để quy ra quẻ dịch.

Nếu tuổi của bố và mẹ là các tuổi chẵn: 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 … thì vẽ 2 vạch ngắn liền nhau (- -) (Ta gọi tắt là quẻ ÂM.) Nếu ở tuổi lẻ như 21, 23, 25, 27, 29, 31 …thì vẽ 1 vạch dài ( — ) (ta gọi tắt là quẻ DƯƠNG)
Nếu tháng thụ thai là tháng lẻ thì 1 vạch dài (quẻ DƯƠNG), tháng chẵn thì 2 vạch ngắn (quẻ ÂM).

Tính được các vạch ngắn dài rồi thì ta sắp xếp lại (lúc này ta có 3 vạch, 1 vạch của cha ở trên cùng, 1 của mẹ ở dưới cùng, và của thai nhi ở giữa). Xếp vạch ứng với tuổi bố ở trên, mẹ ở dưới và chèn vào giữa là vạch ứng với tháng thụ thai của đứa bé, rồi tra vào hình Bát Quái nếu thuộc cung Càn, Cấn, Chấn, Khảm thì sinh con trai, ngược lại nếu thuộc Khôn, Đoài, Ly, Tốn thì sinh con gái.

Bạn có thể tham khảo tool online dự đoán giới tính em bé tại đây

Ví dụ 1:
Tuổi của người chồng theo âm lịch là 35 tuổi, là tuổi lẻ thì vạch một hào dài (quẻ DƯƠNG) ở trên cùng. Tuổi của người vợ theo âm lịch là 31 tuổi, là tuổi lẻ thì vạch 1 vạch dài – (quẻ DƯƠNG), ở dưới vạch đã kể của người chồng. Tháng thụ thai là tháng 11 (lẻ) thì vạch 1 vạch dài – (quẻ DƯƠNG), ở giữa 2 vạch của chồng và vợ. Ta có quẻ Càn (con trai). Muốn biết tượng của 8 quẻ thì xem hình phía trên.

Ví dụ 2:
Tuổi của người chồng tính theo âm lịch là 28 tuổi, là tuổi chẳn thì vạch 2 hào ngắn – – (quẻ ÂM). Tuổi của vợ tính theo âm lịch lúc đó là 24 tuổi, là tuổi chẵn vạch 2 vạch ngắn – – (quẻ ÂM), ở dưới vạch đã kể của người chồng. Tháng thụ thai là tháng 12 (chẵn), thì vạch 2 vạch ngắn – – (quẻ ÂM) ở giữa 2 vạch của chồng và vợ. Ta có quẻ Khôn (con gái).

Same tags:

  1. Kinh dịch chữa bệnh – niệm số chữa bệnh
  2. Nam y chữa nội, ngoại thương sưng tím, bầm dập, do bị đòn, ngã

Other Posts you may be interested in:

  1. Tăng tốc độ Copy/Move files với TeraCopy 2.3
  2. CSS3 – Text Shadow, Rounded Corners and Multiple Backgrounds
  3. CentOS server 6.5 x64, install APACHE, PHP, MYSQL, FTP and PHPMyAdmin
  4. Kinh dịch chữa bệnh – niệm số chữa bệnh
  5. WordPress use tags as keywords meta tag
  6. Thủ thuật cho windows 10 chạy nhanh sau khi nâng cấp
  7. How to Hide a User Account from the Welcome Screen in Windows 10

Last updated on July 29th, 2018 at 07:22 pm

Comments

Leave A Reply